Mesto 2011. 08. 13.

Komárno sa trápi s problémami verejného kúpaliska

O budúcnosti zariadenia rozhodnú na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Komárne sa už v jarných mesiacoch zaoberalo problémami a krízovým stavom kúpaliska mesta. S majetkom mesta hospodárila spoločnosť s r.o. Viator. Okrem termálneho kúpaliska riadila aj činnosť hotela a kempingu. MsZ vo viacerých fázach pristúpilo k riešeniu, lebo Viator s.r.o. už dva roky neplatila podlžnosti svojim veriteľom a rok 2010 ukončila so stratou 330.000 eur. Informoval TASR zástupca primátora mesta Komárno Vojtech Novák.

Museli zabrániť ďalším stratám
Pred otvorením letnej sezóny bolo nám jasné, že zastupiteľstvo musí prijať opatrenie, aby zabránilo ďalším stratám. Spoločnosť Viator nevedela prevádzkovať zariadenia mesta, preto túto úlohu sme zverili príspevkovej organizácii mesta Comorra servis,” konštatoval viceprimátor s tým, že pristúpiť k tomuto kroku bolo potrebné aj z toho dôvodu, že na spoločnosť Viator bola uvalená exekúcia zo strany Sociálnej poisťovne, nakoľko jej dlžoba vyskočila na 30.000 eur.

Podľa Nováka vedenie mesta počítalo tým, že v letnej sezóne od návštevníkov kúpaliska z ceny vstupného získajú 40.000 eur a znížia straty. Žiaľ, nepriaznivé počasie tomuto zabránilo. “Dúfajme, že koniec augusta, začiatok septembra nám trošku vylepší príjmy. S veriteľmi a dodávateľmi energií sme sa dohodli na splátkovom kalendári a v niektorých prípadoch došlo k dohode o odklade nedoplatkov,” konštatoval zástupca primátora. Dodal, že konečným verdiktom MsZ bolo, že Viator s.r.o. odovzdala protokolárne majetok spoločnosti Comorra servis.

O ďalšom osude kúpaliska rozhodnu v septembri
Problémy sa však nekončia. “Na území kúpaliska bez súhlasu MsZ došlo k určitým investíciám zo strany právnických osôb a podnikateľov. Keďže nevieme, aká bude budúcnosť celého zariadenia, tieto už realizované investície treba riešiť. V septembri na zasadnutí MsZ predložíme alternatívy o ďalšom osude kúpaliska,” zdôraznil Novák. Podľa neho jediným riešením bude systematicky investovať a rekonštruovať celé kúpalisko. “Kým na okolí v Dunajskej Strede, Veľkom Mederi, Patinciach, Štúrove rozširujú kúpaliská, v Komárne táto činnosť dlhé roky absentovala. Musíme nájsť cudzie zdroje, kapitál, ináč toto kúpalisko nebude môcť ponúkať kvalitné služby,” tvrdil viceprimátor a pripomenul, že asi na dlhšiu dobu treba prenajať celé zariadenie.

“Myslíme si, že nie je možné, aby kúpalisko len sezonálne fungovalo. Naša termálna voda sa môže využiť aj okrem leta. Je pravda, že sú brány kúpaliska celoročne otvorené, ale návštevníkov tu bolo len niekoľko desiatok, keďže vonkajšie bazény nie sú zakryté. Len na základe koncepčného riešenia sa môže zmeniť terajšia nepriaznivá situáciu. Príjmy a výdavky musia byť vyrovnané,” podčiarkol.

Mestská kasa je prázdna
Ako Novák informoval, existencia verejného zariadenia je spoločným cieľom obyvateľov a vedenia mesta. “Môže sa stať aj to, že po letnej sezóne kúpalisko zatvoríme, ak nájdeme kapitál, pristúpime k investíciám. Mestská kasa je prázdna, takže musíme sa obrátiť na cudzie zdroje. Treba pripomenúť, že na druhej strane Dunaja v Komárome rekonštrukcia kúpaliska prebieha a dokonca bude mať charakter Wellness, takže jedine kvalitnými službami a nízkymi cenami môžeme konkurovať,” povedal.

TEXT: TASR

Vyjadrite svoj názor