Mesto 2011. 11. 28.

Mestský úrad v Komárne rieši vážne finančné problémy

Najpodstatnejším bodom novembrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Komárne bola zmena rozpočtu na rok 2012. Informoval dnes TASR hovorca Mestského úradu (MsÚ) v Komárne Róbert Králik.

Najpodstatnejším bodom novembrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Komárne bola zmena rozpočtu na rok 2012. Informoval dnes TASR hovorca Mestského úradu (MsÚ) v Komárne Róbert Králik. “Firma Viator, s.r.o., ktorá prevádzkovala mestské zariadenia, je v likvidácii a jej kompetencie prechádzajú na príspevkovú organizáciu mesta Comora servis. Ide o hotel Panoráma, ktorý je v súčasnosti nefunkčný a potrebujeme ho znovu sprevádzkovať. Hotel disponuje desiatimi zamestnancami, ak sa nám prevádzku nepodarí obnoviť, mesto ich bude musieť prepustiť,” vysvetlil hovorca s tým, že pod hotelom je športový klub, kde sa tiež nekúri a nástupom chladnejšieho počasia môžu vzniknúť značné škody.

Podľa Králika sa poslanci na rokovaní MsZ poslanci dohodli, že situáciu treba urýchlene riešiť.Ak chceme obnoviť prevádzku, je potrebných 127.000 eur. Pravdepodobne túto sumu, ak sa nenájdu iné zdroje, vie mesto zabezpečiť len z mestského rozpočtu na úkor iných položiek. Ak sa to nepodarí, hrozí, že firma Comora servis tiež skrachuje, nakoľko budovu prevzala od prechádzajúceho majiteľa s nevyrovnanými pohľadávkami,” ozrejmil hovorca. Dodal, že podľa poslancov treba firmu Comora servis dostať do vyrovnanej finančnej situácie. “Za vzniknutú situáciu môže časť poslancov MsZ, ktorých nechcem menovať,” zdôraznil.

Na dnešnej tlačovej konferencii odznelo, že termín začatia výstavby nového mosta nad Dunajom sa blíži, podarilo sa urobiť v tejto veci ďalší významný krok. “Poslanci prijali rozhodnutie, podľa ktorého mestom financovanú kompletnú projektovú dokumentáciu odovzdá MsÚ Slovenskej správe ciest, ktorá výstavbu bude realizovať,” povedal Králik.

MsZ prijalo aj vyhlásenie v súvislosti s odňatím štátneho občianstva slovenskému občanovi Komárna Olivérovi Boldoghymu. V dokumente okrem iného poslanci MsZ protestujú proti tomuto rozhodnutiu a odvolávajú sa na Ústavu SR, podľa ktorej “nikomu nemožno odňať štátne občianstvo SR proti jeho vôli“. Ďalej vyhlasujú, že je poľutovaniahodné, že Ministerstvo vnútra SR nepočkalo v predmetnej veci na rozhodnutie Ústavného súdu SR. MsZ zastáva Boldoghyho, ktorý ako obyvateľ Komárna a herec Slovenského národného divadla, sa aktivizuje aj v slovensko-maďarskom kultúrnom živote.

TEXT: TASR

Vyjadrite svoj názor