Mesto 2011. 09. 19.

Viator, už bez kúpaliska, pôjde do konkurzu

Komárňanské kúpalisko nemá kamarátov. Nikto sa s ním nechce hrať. Spoločnosť Viator, ktorá ho roky spravovala ide do konkurzu s takmer polmiliónovou stratou.

Šetrili aj tam, kde sa zo zákona nedá
Nemusíme opakovať, že spoločnosť Viator je v katastrofálnom stave rovnako, ako kúpalisko, ktoré prevádzkovala. Záhadou je aj to, kto je vlastne konateľom spoločnosti, kto má podpisové právo a kto by mal v mene spoločnosti vystupovať. Katalin Dobai je totiž momentálne práceneschopná. To bol zároveň dôvod, prečo pred poslancov nepredstúpila už v máji tohto roku.

Tentoraz sa Katalin Dobai pred poslancov postavila a hovorila, že spoločnosť sa šetriť snažila. Na platoch, na odvodoch. Ňou udaná suma dlhu za rok 2010 – približne 71.000€ je ale podľa viacerých zainteresovaných nepresná. Výsledkom takzvaného šetrenia na odvodoch je dlh voči sociálnej poisťovni, ktorý dnes dosahuje celkovú výšku takmer 35.000€!

Všetci ruky preč
Na zaujímavú situáciu upozornili viacerí poslanci zastupiteľstva. Zhodli sa v tom, že takto spoločnosť fungovať nemôže. Pre úplnosť dodáme, že dozorná rada je už zjavne roky nefunkčná a vedenie mesta, hoci malo indície, už dlhú dobu nevedelo o reálnom stave spoločnosti. Od septembra 2007 nebolo zvolané valné zhromaždenie a mesto nenašlo nikoho, kto by po Dobai prevzal vedenie spoločnosti.

Podľa primátora je najsprávnejším riešením likvidácia spoločnosti. Po odňatí kúpaliska z jej správy, pôjde spoločnosť do konkurzného konania. “Návrh na vyhlásenie konkurzu som nútený podať z dôvodu, že obchodná spoločnosť Viator, ktorá prevádzkovala kúpalisko, hotel a kemping má viac ako jedného veriteľa a nie je schopná splniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. Táto obchodná spoločnosť je v úpadku, pretože je platobne neschopná a zadlžená,” povedal pre TASR primátor Anton Marek.

Vyjadrite svoj názor