Mesto 2020. 04. 09.

Mesto rozmiestnilo na frekventovaných miestach informačné tabule

Mesto Komárno sa rozhodlo predísť nechcenému zhromažďovaniu ľudí. Prostredníctvom informačných tabúľ informuje svojich obyvateľov o dodržiavaní opatrení.

Mesto sa prostredníctvom tabúľ rozhodlo prihovoriť svojim občanom. Pod heslom Naša jediná vakcína je disciplína! informuje občanov o uvedomelom správaní na frekventovaných miestach.

„Prosíme Vás, aby ste striktne dodržali predpisy na vyložených tabuliach. Dodržujte dostatočnú vzdialenosť, nezhromažďujte sa v skupinách, a nosenie rúška je povinné. Dodržiavanie predpisov bude kontrolovať aj mestská, aj štátna polícia,“ informuje mesto Komárno na svojej facebookovej stránke.

Tabule sú dvojjazyčné a nachádzajú sa bližšie k prírode, pri riekach Dunaj a Váh. Práve tieto miesta sú počas dobrého počasia najviac vyhľadávané.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város