Mesto 2019. 01. 18.

Mesto ukončilo rekonštrukciu strechy vážskeho krídla pevnosti

Mesto Komárno pokračuje v obnove tamojšej protitureckej pevnosti, ktorú v roku 2003 odkúpilo od Ministerstva obrany SR.  Záchrana, obnova a prezentácia národnej kultúrnej pamiatky patrí medzi priority mesta. Jedným z najvýznamnejších realizovaných projektov, okrem obnovy objektu prachárne, reštaurovania Ferdinandovej a Leopoldovej brány, bola doteraz rekonštrukcia kasárne s takmer dvojmiliónovým rozpočtom v rámci Regionálneho operačného programu – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov s nenávratným finančným príspevkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„V rámci tohto projektu sa však z finančných dôvodov nepodarilo zrekonštruovať takmer 600 metrov dlhú strechu kasárne v celom rozsahu,“ informoval odborný garant projektu Ľudovít Gráfel.

V roku 2017 spustilo Ministerstvo kultúry SR nový projekt v rámci programu Obnovme si svoj dom – Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Správca budovy kasárne, Mestské kultúrne stredisko v Komárne, sa úspešne uchádzalo o tento grant na II. etapu rekonštrukcie krovu a strechy kasárenskej budovy, získalo dotáciu vo výške 550.000 eur. Druhá etapa projektu je rozdelená na dve časti. Prvá z nich, vážske krídlo, bola v celom rozsahu zrealizovaná v minulom roku. Na obnovu dunajského krídla plánuje správca objektu získať dotáciu z ďalšieho kola programu.

Práce na obnove vážskeho krídla sa začali vo februári demontážou eternitovej strešnej krytiny. „Bol najvyšší čas, pretože časť krovu sa už zrútila,“ poznamenal Gráfel. Rekonštrukciu sa podarilo ukončiť do konca roka 2018, pôvodne mali byť práce ukončené až koncom roka 2019. „Ministerstvo nám vyšlo v ústrety a dotáciu nám poskytlo v dvoch splátkach. Prvú časť dotácie vo výške 220.000 eur sme dostali už koncom decembra 2017. Po vyúčtovaní prvej časti dotácie sme druhú splátku vo výške 330.000 eur dostali v septembri minulého roka,“ uviedol Gráfel.

V rámci projektu bola zrealizovaná rekonštrukcia krovu a strechy vážskeho krídla kasárne konzervačnou metódou. „Zachovali sa pôvodné konštrukcie s výmenou len veľmi poškodených drevených súčastí krovu. Vykonala sa výmena strešnej krytiny zo sekundárnej šablónovej AZC krytiny na novú pálenú keramickú škridlu typu bobrovka červenej farby. Z dôvodu prezentácie objektu sa vyhotovila drevená lávka v povalovom priestore. Vykonala sa obnova murovaných komínových telies a murovaného štítu, ďalej sanácia ostatných murovaných konštrukcií, ako aj výroba a osadenie kovových tiahlí,“ špecifikoval rekonštrukčné práce Gráfel.

(tasr)