Mesto 2017. 02. 10.

Miesto pozerania televízie radšej maľujú a tvoria

Súťaž Komárňanské ART Spektrum je určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj  neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.). Napomáha rozvíjať ich záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať ich výtvarné aktivity, vyhľadávať, podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých.

Milovníkov neprofesionálneho výtvarného umenia sme privítali v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne. Prebiehalo tu slávnostné vyhodnotenie súťaže Komárňanské ART Spektrum 2017, ktoré bolo 54. ročníkom celoštátnej postupovej súťaže   a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Jej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Podvečer 3. 2. 2017 Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo výstavu 68 najlepších diel od 41 autorov, ktorá potrvá do 24. 2. 2017.

Neľahkej úlohy predsedu poroty si na svoje plecia zobral akademický maliar PhDr. Tibor Kopócs. Pomáhali mu dvaja ďalší členovia poroty PhDr. Eva Dénesová, historička umenia a PaedDr. Juraj Svitek, riaditeľ ZUŠ v Hurbanove.

Aktivita amatérskych výtvarníkov v Komárňanskom okrese je pozoruhodná a kvalita ich prác z roka na rok rastie. V tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo 41 výtvarníkov a prihlásili 115 diel.

Odborná porota udelila 4 prvé, 4 druhé, 4 tretie miesta a 11 čestných uznaní. Jednu cenu udelila odborná porota a aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

Novinkou je Cena diváka za výtvarné dielo, ktoré získa najviac „palcov hore“. Každý návštevník, ktorý počas trvania výstavy navštívi Zichyho palác, môže svojím hlasom vybrať z jeho pohľadu to „naj“ dielo.

IMG_0177 IMG_0183 IMG_0197

Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov

 1. miesto / Dominika Szabóová: Výstava (Počítačová grafika – plagát)
 2. miesto / Mária Szabóová: Zázraky v tme, Tajomný les (Kombinovaná)
 3. miesto / Andrej Purkart: Prázdno v hlave, 40 dní v púšti, Hlava v prázdne (Fix)
 4. miesto / Chiara Helységová: Pokus o pohyb, Panelová diskusia, Deň astronómie (Počítačová grafika – plagát)
 5. miesto / Kinga Fekete: Sada šperkov (Umelecký smalt)

Čestné uznanie  / Bernadett Erdélyiová: Baletka ( perokresba)

Čestné uznanie  / Bence Fekete: Lúka s makmi, Pred búrkou (Tempera)

Čestné uznanie / Eszter Zsigrai: Moderná brošňa a prsteň (Umelecký smalt)

Čestné uznanie / Evelyn Takácsová: Vtáčik, Fantázia (Mozaika)

Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov

 1. miesto / Ondrej Miško: Obraz III. (Olej)
 2. miesto / Alžbeta Szalaiová: Modrý páv, Ružový set, Náramok tyrkys, Náramok blue (Šperk)

Čestné uznanie / Andrea Vas: Opustená krajina (Umelecký smalt)

Čestné uznanie / Veronika Szabóová: Dáma 2, Motýľ 1 (Paličkovanie – drôtikovanie)

Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov

 1. miesto / Anna Stojanovová: Fantázia 1, 2, Farby energií mesta (Arttex)
 2. miesto / Marta Králiková: Výročie (Olej)

Čestné uznanie / Štefan Czingel: Nočná víla (Mozaika)

Čestné uznanie / Helena Zacharová: Maľované prírodou (Akryl)

Kategória D: autori vo veku nad 25 rokov (výtvarne neškolení) špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.

 1. miesto / Tibor Kiss: Na kope, Veselosť, Vypi ešte trošku, Jesenné hory (Olej)
 2. miesto / Jozef Birkuš: Mních (Drevorezba)
 3. miesto / Peter Beke: Modlitba na kolenách (Drevorezba)

Čestné uznanie / Mikuláš Vass: Premena (Akryl)

Čestné uznanie / Július Déži: Výr skalný, Hlucháň (Drevorezba)

Čestné uznanie / Angela Mészárosová: Odhalené tajomstvo kameňov  (Ceruzka)

Osobitné ceny:

Cena poroty / MVDr. Ladislav Keller: Utečenci, Volanie o pomoc, Ničivý požiar, Jesenná nálada (pastel)

Cena riaditeľky ROS / Roberta Krmášková: Face in mirror (Olej)

IMG_0199 IMG_0214 IMG_0217