Kultúra 2020. 02. 19.

Vyhlásenie výsledkov Komárňanského kola ART Spektrum 2020

Kresba (iné názvy: kresliarske umenie, kresličstvo, kresliarstvo) je umelecké kreslenie, teda vizuálne umenie, ktoré je vytvárané kresliacou pomôckou na dvojrozmerné médium. Ako kresliace pomôcky sa bežne používajú napr. ceruzky, pastelky, voskové ceruzky, pastely, voskové pastely, kriedy, rudky, uhoľ, olovko, pero a tuš. Umelec, ktorý kreslí môže byť označený ako kreslič, alebo kresliar. Výsledok umeleckého kreslenia sa nazýva kresba.

Kresba bola umelcami hojne používala aj na zaznamenanie diel cudzích umelcov ako podklad k svojej vlastnej umeleckej tvorbe. Od renesančného obdobia sa kresba stala vyhľadávaným artiklom zberateľov. Postupne začala byť chápaná aj ako samostatné umelecké dielo, hoci je dodnes výtvarníkmi používaná hlavne k prípravným štúdiám. Kresby tiež môžete nájsť vo výstavnej kolekcii tohtoročnej súťaže Komárňanské ART Spektrum 2020.

Pre všetkých, čo kreslia či maľujú pre radosť a potešenie, Národné osvetové centrum v Bratislave už po 57. krát vyhlásilo celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Jej okresné kolo Komárňanské ART Spektrum 2020 Regionálne osvetové stredisko v Komárne slávnostne otvorilo 14. 02. 2020  v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno.

Lásku k výtvarnému umeniu tu dokázalo viac ako 40 výtvarníkov, ktorí do tejto prestížnej súťaže prihlásili spolu 112 diel.

Odborná porota v zložení PhDr. Eva Dénesová – predseda poroty, Ágota Novák a PaedDr. Juraj Svitek – členovia poroty, nemala ani tento rok ľahkú úlohu. Udelila  1 Hlavnú cenu, 1 Cenu poroty, 3 prvé,  6 druhých a 5 tretích miest tiež 9 čestných uznaní. Jednu cenu udelila aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková. 

  Vo výstavnej sále Zichyho paláca bude do 13. 03. 2020 vystavených 68 najlepších výtvarných diel od 37 autorov. Do krajskej súťaže, ktorá sa uskutoční 24. apríla 2020 v Nových Zámkoch, postupujú všetky ocenené diela.

                                                                                                 (ROS v Komárne)

Výsledky súťaže

HLAVNÁ CENA

Norbert Korega (Strom rastúci do neba – maďarská ľudová rozprávka, Munkácsy – Ježiš pred pilátom, Munkácsy – Ecce homo / ručná drevená intarzia)

CENA RIADITEĽKY ROS

 • Helena Zacharová (Divé maky / kombinovaná)

CENA POROTY

 • Katarína Vas (Žena v zelenom/ kombinovaná)

1.skupina: autori od 15 do 25 rokov

 • B. kategória – kresba a grafika:
  ocenení:
  1. miesto – Réka Bálint (Drak / monotypia)
  2. miesto – Noémi Madarász (Strach z hĺbky / kombinovaná technika)
  3. miesto – Zsóka Bugár (Ako stromy v novembri / monotypia)
  čestné uznania: Laura Batková (Ilustrácia / linoryt)
 • C. kategória – plastika:
  čestné uznania: Frederik Mészáros (Svätý Pavol – Szent Pál apostol / zapustený smalt)

2.skupina: autori nad 26 rokov

 • A. kategória – maľba:
  ocenení:
  1. miesto – Michal Takács (Muzikanti / akryl)
  2. miesto – Tomáš Horváth (F40 – duch rýchlosti / olej)
  3. miesto – Marta Králiková (Dva brehy, Vlákaná – Kolekcia: Rozhodnutia / olej, Podoby lásky II / akryl)
  3. miesto – Ondrej Miško (Núdzový režim / olej)
  čestné uznania: Tímea Szarková (Hope – Nádej / kombinovaná), Csilla Németh (Ulica / suchý pastel)
 • B. kategória – kresba a grafika:
  ocenení:
  2 miesto – Tomáš Horváth (Lupienky ruže, Vôňa leta / kombinovaná)
 • C. kategória – plastika:
  ocenení:
  1. miesto – Jarmila Báthóová (Elenkine ďjovky, Nevesta / smalt, Koledníci, Koledníci II / keramika)
  2. miesto Veronika Szabóová (Slečna 1, Slečna 2, Siesta / paličkovaná čipka)
  2. miesto – Anna Stojanovová (V objatí modrej / arttex)
  3. miesto – Edit Stemmerová (Medailón s rastlinným motívom, Medailón s motívom páva / smalt)
  čestné uznania: Tímea Galo Lukács (Extravaganza, Pávie oko, Snehová kráľovná, Na ľudovú nôtu, Concordia / Šujtáš), Kornélia Lajos Rechtorisová (Leonardo / maľba na hodváb)
 • D. kategória – insitná tvorba:
  ocenení:
  2. miesto – Jozef Birkuš (Blízke vzťahy / drevorezba)
  3. miesto – Július Déži (Japonka / drevorezba)
  čestné uznania: Katarína Farkasová (Osadnícky dvor, Osadnícke domy / akryl), Tibor Kiss (Sedem husí / olej), Štefan Czingel (Žena vo fialovom – Lilaruhás nő / drevorezba)