Kultúra 2020. 02. 19.

Vyhlásenie výsledkov Komárňanského kola ART Spektrum 2020

Kresba (iné názvy: kresliarske umenie, kresličstvo, kresliarstvo) je umelecké kreslenie, teda vizuálne umenie, ktoré je vytvárané kresliacou pomôckou na dvojrozmerné médium. Ako kresliace pomôcky sa bežne používajú napr. ceruzky, pastelky, voskové ceruzky, pastely, voskové pastely, kriedy, rudky, uhoľ, olovko, pero a tuš. Umelec, ktorý kreslí môže byť označený ako kreslič, alebo kresliar. Výsledok umeleckého kreslenia sa nazýva kresba.