Mesto 2022. 01. 13.

Amatérski výtvarníci: Ukážte svoj talent!

Regionálne osvetové stredisko v Komárne po roku opäť pripravuje Komárňanské ART Spektrum 2022, ktoré je okresným kolom 59. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022. Súťaž nadväzuje na viacročnú úspešnú tradíciu podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom. Je určená mládeži od 15 rokov a dospelým.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast amatérskych výtvarníkov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Touto formou tiež chceme prezentovať a konfrontovať súčasnú neprofesionálnu tvorbu. Podporovať rozvoj výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, priestorovej, úžitkovej a digitálnej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru. Rozvíjať záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať výtvarné aktivity a tiež vyhľadávať a podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do tohto súťažného hnutia v rámci celého Slovenska.

Ak vás naša súťaž zaujala navštívte www.roskn.sk a nezabudnite sa prihlásiť do 28.01.2022.