Kultúra 2016. 02. 12.

Komárňanské ART Spektrum 2016

Veľké množstvo milovníkov výtvarného umenia sme privítali v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne. Prebiehalo tu slávnostné vyhodnotenie súťaže Komárňanské ART Spektrum 2016, ktoré bolo 53. ročníkom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Jej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Podvečer 5.2.2016 Regionálne osvetové stredisko pripravilo výstavu 79 najlepších diel od 40 autorov, ktorá potrvá do 26. 2. 2016.

Súťaž je určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj  neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.). Napomáha rozvíjať ich záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať ich výtvarné aktivity, vyhľadávať, podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých.

Neľahkej úlohy predsedu poroty si na svoje plecia zobrala PhDr. Eva Dénesová, historička umenia. Pomáhali jej dvaja ďalší členovia poroty Michal Ewilone Bajči jeden z najlepších writerov uznávaný nie len na Slovensku,  a akademický maliar a pedagóg UKF v Nitre Daniel Szalai.

Aktivita amatérskych výtvarníkov v Komárňanskom okrese je pozoruhodná a kvalita ich prác z roka na rok rastie. V tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo 40 výtvarníkov a prihlásili 119 diel.

Odborná  porota udelila  4 prvé,  4 druhé a 4 tretie miesta a 11 čestných uznaní, 1 cenu udelila aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov

 1. miesto / Tibor Bus: Záhrada Samurajov – Tuš
 2. miesto / Bence Fekete: Na farme I., II. – Tempera
 3. miesto / Eszter Szabó: Tanec – Vitráž

Čestné uznanie / Kinga Fekete: Sada šperkov, Šperkovnica s vážkou – Umelecký smalt

Čestné uznanie / Eszter Zsigrai: Klimt – Umelecký smalt

Čestné uznanie / Tamás Berza: Šperky s moderným vzorom – Umelecký smalt

Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov

 1. miesto / Melinda Záležáková: Pokušenie – Akryl
 2. miesto / Andrej Bóka: Klopadlo – Umelecké kováčstvo
 3. miesto / Ladislav Takáč: Bez ladu a skladu – Olej

Čestné uznanie / Ildikó Árgyusi: Portrét  – Sépia

Čestné uznanie / Veronika Szabóová: Tri grácie  – Drôtikovanie

Čestné uznanie / Katarína Tóthová: Kalvária pred búrkou – Olej

Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov

 1. miesto / Marta Králiková: Moje Déjà vu – Pastel
 2. miesto / Anna Stojanovová: Leto – Arttex
 3. miesto / MVDr. Ladislav Keller: V lese– Pastel

Čestné uznanie / Helena Pluhárová: Vlk, Leto v triangli, Hrozno v skle – Gravírované sklo

Čestné uznanie / Helena Zacharová: Strom I. – Akryl

Kategória D: autori vo veku nad 25 rokov (výtvarne neškolení) špecifického výtvarného prejavu – insitné umenie, art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.

 1. miesto a CENA POROTY / Mikuláš Vass: Bližšie k svetu – Olej
 2. miesto / Tibor Kiss: Bude obed, A čo ďalej?, A ideme, A bude to minulosť, Tri generácie – Olej
 1. miesto / Štefan Czingel: Pastierka husí – Drevorezba

Čestné uznanie / Attila Vitai: Vampire of live – Olej

Čestné uznanie / Peter Beke: Lečo, Zemianska Olča – Drevorezba

Čestné uznanie / Angela Mészárosová: Čo príroda dáva anjel kreslí 2.,

Čo oko vidí anjel kreslí 1., 2., 3. – Ceruzka

Osobitné ceny:

Cena riaditeľky ROS –  Orsolya Balogh: Modrý – Koláž

IMG_0015 IMG_0057 IMG_0070 IMG_0071