Mesto 2021. 02. 24.

Internet pomáha aj výtvarnému umeniu

Aj keď sú posledné mesiace galérie, múzeá či iné kultúrne stánky zatvorené, naši neprofesionálni umelci vytrvalo a usilovne tvoria. Možno stratili kontakt s divákmi a diváci stratili kontakt so živým umením, ale samotné umenie vzniká aj naďalej. To že výtvarné umenie je v pandemických časoch liekom na stres a zlú náladu dokazuje aj naša súťaž, ktorú tento aspekt nezastavil, len posunul do nového elektronického prostredia.

Aj v tomto nesmierne ťažkom roku po 58. krát vyhlásilo Národné osvetové centrum v Bratislave celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Jej okresné kolo Komárňanské ART Spektrum 2021 Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno, prvotne elektronicky (autori zaslali fotografie svojich diel) na svojej internetovej platforme. Internet nám ponúka možnosti, o ktorých možno len snívame. Napríklad snívame o krásnej modernej galérii. Bolo by skvelé niečo podobné, ako sme s kolegom vytvorili elektronicky, mať napríklad na brehu Dunaja u nás v Komárne. Veď azda raz…

Teraz sa však prejdite po našej virtuálnej výstavnej sieni a pokochajte sa dielami účastníkov tohtoročnej súťaže Komárňanské ART Spektrum 2021.

Svoje odhodlanie nedať sa zastaviť ničím a nikým, tiež dokázať, že výtvarné umenie je jedným z veľkých pozitív dnešných dní, dokázalo 31 výtvarníkov, ktorí do tejto prestížnej súťaže prihlásili spolu 86 diel.

Odborná porota v zložení František Jablonovský – predseda poroty, Daniela Fodorová a Tímea Szabó Csekei – členky poroty, nemala ani tento rok ľahkú úlohu. Po prvý krát diela hodnotila porota elektronicky, formou bodovania. To však nebol koniec hodnotenia, následne sme sa s porotou spojili ešte aj elektronicky cez aplikáciu ZOOM a spoločne udelili umiestnenia. A ako to dopadlo? Porota udelila 7 prvých,  5 druhých a 2 tretie miesta tiež 11 čestných uznaní.

Na záver už len slová predsedu poroty Františka Jablonovského: „Je pozitívne, že takáto súťaž existuje a určite je (nielen pre mladých) výtvarníkov motivujúca možnosť predstaviť svoje diela širšej verejnosti. Veľkým prínosom je kontinuita súťaže, vďaka čomu je možné podrobne sledovať a zaznamenávať trendy amatérskych výtvarníkov v danom regióne. Propagovanie súťaže môže prispieť k tomu, že mnohí, ktorí sa venujú výtvarnej tvorbe, nájdu odvahu a v budúcnosti sa prihlásia.“

                                                                                                 ROS v Komárne