Región 2019. 04. 24.

Ministerstvo životného prostredia chce podporiť výstavbu kanalizácií na Žitnom ostrove

Vláda SR schválila zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Ministerstvo tak plánuje vo väčšom množstve financovať odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach.

Ministerstvo vyčlenilo na projekt finančné prostriedky vo výške 30,9 mil. eur, ktoré sa usporili pri verejných obstarávaniach. Finančné prostriedky budú využité v dvoch rovinách. V prvej to bude na podporu odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd,  monitorovania vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach a na budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v obciach na Žitnom ostrove. Druhou oblasťou je navýšenie prostriedkov, ktoré slúžia na sanáciu environmentálnych záťaží.

Napriek tomu, že Žitný ostrov je najväčšou zásobárňou pitnej vody, a až tretina obcí v oblasti nemá vybudovanú kanalizáciu. Ministerstvo chce navýšiť finančné prostriedky na výzvu, z ktorej si jednotlivé obce budú môcť zafinancovať výstavbu kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

Po schválení zmeny Operačného programu musí návrh zmeny schváliť ešte Európska komisia. Tá má na to povinnosť do troch mesiacov od oficiálneho predloženia návrhu, čo bolo v tomto prípade už 28. februára 2019.

Zdroj: minzp.sk, facebook.com/L.Solymos