Región 2020. 10. 28.

Objavte NATURPARK Podunajsko

Deväť projektových partnerov z oboch strán Dunaja sa podieľalo na vzniku prvého naturparku na Slovensku – NATURPARKu Podunajsko. Cieľom jeho vzniku sú okrem zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu aj jeho využitie v záujme vidieckeho rozvoja, na environmentálnu výchovu, formovanie verejnej mienky a rozvoj „mäkkého“ turizmu s podporou regiónu. Úvodné pilotné aktivity sa realizovali vďaka projektu Taste of Danubian Nature / Chute podunajskej prírody, ktorý sa realizoval v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Združenie obcí dolného Žitného Ostrova je hlavným partnerom projektu,  vďaka ktorému sa zmenila tvár 22 obcí Dolného Žitného ostrova. Pribudli v nich dažďové záhrady, hmyzie hotely, vahadlové studne, ale aj 3500 pôvodných druhov drevín.

Hlavný cezhraničný partner  Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség (HU) poskytol nielen cenné „know-how“ pri tvorbe stratégie Naturparku Podunajsko, ale vybudoval v Naturparku Gerecse (HU) aj vstupné brány, infobody a  rozšíril programy „mäkkého turizmu“.

Ďalšími partnermi projektu sú okrem Slovenskej agentúry životného prostredia aj Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SK), obec Gönyű (HU), obec Zlatná na Ostrove (SK), Bratislavské regionálne ochranárske združenie (SK), Gönyű Horgászegyesület (HU) a obec Klížska Nemá (SK).

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vybudovala v rámci projektu zážitkové envirocentrum v prírodnom prostredí  Strediska environmentálnej výchovy (SEV) SAŽP Dropie Zemianska Olča. Najpôsobivejší je altánok s trstinovou strechou, ktorý slúži na realizáciu rôznorodých aktivít. Tento rok sa okrem realizácie rôznych školení, výstav, programov pre návštevníkov odohralo pod altánkom s veľkým úspechom aj detské divadelné predstavenie obľúbenej rozprávky Ludas Matyi (Husiar Maťko). Určite najobľúbenejšími sú však pocitový chodník a živé vŕbové stavby, ktoré si tento rok, za dodržania bezpečnostných nariadení pre koronakrízu, vyskúšalo mnoho malých a veľkých návštevníkov. Zaujímavosťou je aj špeciálna vtáčia pozorovateľňa, ktorá vznikla podľa konceptu známeho mladého maďarského fotografa Máté Bence – neviditeľného fotografa vtákov. Dokončila sa lanová dráha, ktorá predstavuje posledný prvok v rámci projektu zážitkového envirocentra. 

Aj keď projekt končí, Naturpark Podunajsko len začína. Na vybudované infraštruktúrne prvky nadviažu rôzne programy a aktivity v SEV SAŽP Dropie na prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, aby návštevníci lepšie spoznali, chápali a objavili čarovný región najväčšieho riečneho ostrova Európy.

Viac info: https://danubenaturpark.sk/