Mesto 2011. 09. 23.

Mnohopočetné rodiny navštívili radnicu

Vedenie mesta v utorok v poobedňajších hodinách privítalo na radnici mnohopočetné rodiny.

Katalin Dubány, vedúca Sociálneho odboru, pozdravila prítomných, ktorým pre radosť zahral na husliach Boris Borsányi. Primátor MuDr. Anton Marek v krátkom príhovore zdôraznil dôležitú úlohu rodiny. Vyzdvihol, že voľakedy bolo normálne mať mnohopočetnú rodinu, čo je v dnešnom svete stále väčšou raritou.

Povedal tiež, že vedeniu mesta vždy bude cieľom pomáhať mnohopočetným rodinám. Na zníženie finančnej záťaže vyplývajúcej zo začiatku školského roka primátor odovzdal zúčastneným skromnú finančnú podporu. Nasledovala neviazaná debata s primátorom a s prítomnými viceprimátormi mesta. Preberali aktuálne témy zo života mesta a ďalších rôznych odvetví.

(báj)

Vyjadrite svoj názor