Mesto 2012. 07. 20.

Mesto Komárno zmení nariadenie, ktoré napadla prokurátorka

Nariadenie z roku 2009 je podľa prokurátorky nezrozumiteľné, až nezákonné. Marek bude opravovať chybu predchádzajúceho vedenia mesta.

Antona Marek bol poverený vypracovaním nového nariadenia, ktoré má predložiť na septembrové zastupiteľstvo.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne vyhovelo upozorneniu okresnej prokurátorky, ktorá napadla všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja a prevádzky v obchodoch a službách. Zároveň poverili primátora Antona Mareka vypracovaním nového nariadenia, ktoré má predložiť na septembrové zastupiteľstvo.

Napadnuté nariadenie je účinné od 1. augusta 2009, prokurátorka poslala upozornenie 12. júna tohto roka. Zistila, že odporuje zákonu o obecnom zriadení, a to svojou nezrozumiteľnosťou. Bližšie nevymedzuje použité pojmy reštauračná činnosť, pohostinská činnosť, lokality pre bývanie, plochy občianskej vybavenosti a zmiešané plochy občianskej vybavenosti a bývania.

Všeobecne záväzné nariadenie je preto podľa prokurátorky neurčité a nezrozumiteľné a jednoznačne z neho nevyplýva, podľa akých kritérií majú fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti obchodu a služieb určiť čas prevádzky.

Napríklad pojem reštauračná činnosť žiadny právny predpis nedefinuje. Prokurátorka navrhuje, aby mesto vymedzilo jednotlivé územia, ku ktorým sa viaže určitý čas predaja v obchode alebo poskytovania služieb, napríklad podľa ulíc, miestnych komunikácií a podobne. Nariadenie je podľa nej „zjavne nezákonné“ aj tým, že napríklad neurčuje pravidlá času prevádzkovania letných terás alebo tiež nerozlišuje medzi prevádzkami obchodov a služieb umiestnenými v bezprostrednej blízkosti obytných domov a inými prevádzkami.

TEXT: SITA