Mesto 2014. 11. 05.

STUBENDEK: Anton Marek utiekol pred diskusiou

Ďakujem, že ste včera prišli v takom peknom počte a pomohli ste dokázať, že my Komárňania sme schopní dialógu vo veci našej spoločnej veci. Toto nie je maličkosť!