Mesto 2014. 11. 05.

STUBENDEK: Anton Marek utiekol pred diskusiou

Ďakujem, že ste včera prišli v takom peknom počte a pomohli ste dokázať, že my Komárňania sme schopní dialógu vo veci našej spoločnej veci. Toto nie je maličkosť!

Po diskusii sa okamžite rozbehol boj o to, kto sa prezentoval najlepšie. Ako vždy, aj teraz každý tábor vyhlásil seba za víťaza. Ja si však myslím, že tí, ktorí sledovali diskusiu, podľa štýlu a obsahu, bez ďalších vysvetlení sú schopní vyvodiť závery.

S úžasom som však bral na vedomie, že Anton Marek na poslednú chvíľu pred diskusiou utiekol. Pán primátor podľa tohto nie je schopný toho, aby v otvorenej diskusii obhájil svoje stanovisko a zodpovedal ľudom za svoje činy. Marek s tým pokračoval v schovávaní pred komárňanom, čím je charakteristický ako aj primátor.

Rovnako šokujúce bolo, keď Attila Czíria neodpovedal na divácku otázku, či môže vylúčiť, že v prípade ak ho zvolia, nevymenuje za viceprimátora toho Tibora Bastrnáka, ktorý zaviedol Komárno do slepej uličky. Toto je ďalší dôvod, aby sme odmietli stranícky pakt, ktorí je škodlivý z pohľadu mesta.

(stubi.sk)