Mesto 2017. 01. 24.

POLčas

Primátor L. Stubendek je v polovici svojho volebného obdobia. Vysporiadať sa musí aj s mýlkami predchádzajúcich vedení.

stubi-a
L. Stubendek

Súčasné vedenie mesta odštartovalo koncom roka druhú polovicu svojho volebného obdobia. Mestské zastupiteľstvo, nový primátor László Stubendek a jeho dvaja zástupcovia Imrich Knirs a Béla Keszegh majú pred sebou ešte dva roky vo verejnej službe. V hodnotení dvojročného obdobia pri kormidle sa primátor L. Stubendek vyjadril, že chod mesta a aktivity jeho vedenia podstatne ovplyvňuje nedostatok finančných zdrojov. Podstatná časť peňazí pritom podľa vedenia ide na sanáciu a riešenie akútnych problémov okresného mesta. „Najnegatívnejšou vecou, s ktorou som sa v uplynulých dvoch rokoch stretol, bolo dedičstvo z predchádzajúcich období. Veľmi často musíme riešiť staré záležitosti, za ktorých vznik my nie sme zodpovední,“ povedal zástupca primátora Béla Keszegh a menoval viaceré problémové oblasti.

Keszegh-Béla
B. Keszegh

Medzi nimi sú napríklad zubom času poškodené budovy vo vlastníctve mesta, ale aj rôzne záväzky či problémy v spoločnosti KOMVaK.
Práve v spoločnosti KOMVaK sa v posledných dňoch udiala veľká zmena, keď z manažmentu postupne odišli traja poprední predstavitelia a mesto ich na návrh poslancov mestského zastupiteľstva nahradilo novými. Podľa správy Tlačovej agentúry Slovenskej republiky sa najskôr písomne vzdal postu predsedu predstavenstva Zsolt Balogh, neskôr sa svojich funkcií vzdali aj Viktor Olláry a Ladislav Domonkos. „Preto sa v stredu 21. decembra touto skutočnosťou zaoberalo Mestské zastupiteľstvo v Komárne na svojom mimoriadnom 28. zasadnutí,“ informuje B. Keszegh. Náhradu zastupiteľstvo našlo a zvolilo v osobách Petra Korpása a Bohumíra Kóňu, predsedom predstavenstva sa stal Patrik Ruman.

Deti jedlo dostanú.
Začiatkom roka tiež Komárnom preletela správa, že mesto nedokáže zabezpečiť jedlo pre deti zo sociálne slabších rodín, ktoré takto doteraz podporovalo. Mládež mohla využívať zariadenia mesta, ktoré im poskytovali obed za jeden až deväťcentov v prípade základoškolákov, obed, olovrant a desiatu dostali zase škôlkari za devätnásť centov. Vedenie mesta však okamžite deklarovalo, že tristoštrnásť detí bez obeda neostane napriek situácii, v ktorej Úrad práce sociálnych vecí a rodiny odmietlo naďalej tento projekt podporovať. Mesto totiž prišlo o dotáciu vo výške vyše 55-tisíc eur.
„Dôvodom bol priestupok, ktorý sa stal ešte v minulom volebnom období. Mesto Komárno sa tak dostalo na čiernu listinu inšpektorátu práce a úrad odmietol kompenzovať našu podporu v hmotnej núdzi,“ vysvetľuje B. Keszegh. Vedenie začalo nepríjemnú situáciu riešiť a výsledkom je spolupráca s úradom práce, kam školy posielajú žiadosti, ale tiež zabezpečenie jedla v predškolských zariadeniach na vlastné náklady- približne 1000 eur.
Materské školy totiž nemajú právnu subjektivitu. Mesto sa zároveň snaží dostať z čiernej listiny, ktorá mu môže zamedziť čerpanie aj ďalších financií.

Budúcnosť i minulosť. Vedenie mesta sa v uplynulých dvoch rokoch zameralo tak na zvyšovanie kvality života obyvateľov, ako na predĺženie životnosti tunajšej histórie. Zástupca primátora Béla Keszegh spomína viaceré investície, ktoré mesto Komárno aj v spolupráci s rôznymi fondmi a dotáciami uskutočnilo, no zároveň vytyčuje nové ciele do roku 2017. „Na obnovu fasády bývalého Župného domu sme užvynaložili 67-tisíc eur, no bude potrebné v tejto aktivite pokračovať. Interiér prízemia je užprakticky hotový a zrekonštruovaný.

2013_architektonicke_pamiatky_dostojnicky_pavilonNa obnovu Dôstojníckeho pavilónu šlo 45-tisíc eur, vďaka čomu je možné opäť využívať väčšiu časť objektu,“ približuje.
Dôležitou položkou boli i budú chodníky. Do nich mesto už spolu s podpornými fondmi investovalo 150-tisíc eur a rovnakú sumu by chodci v Komárne mali pocítiť aj v tomto roku. „Navyše je v hre aj investícia 2,25 milióna eur, vďaka ktorým by sme mohli obnoviť niekoľko kilometrov našich ciest,“ vysvetľuje B. Keszegh.
Dôležitou správou pre Komárňanov je, že peniaze z parkovného už neputujú do súkromných vreciek, ale ostávajú v Komárne. Parkovacia politika totiž prešla pod mestskú spoločnosť Comorra Servis. „S ďalšími úsporami, ktoré zabezpečila napríklad štátna dotácia pre opatrovateľské služby, Komárno ušetrí navyše státisíce eur. Po tom, ako zmodernizujeme verejné osvetlenie, nám v kase ostane ešte viac peňazí, ktoré môžeme použiť na ďalší rozvoj,“ hovorí B. Keszegh. Už v týchto dňoch sa Komárňania môžu s korčuľami na nohách preháňať po ľadovej ploche na mestskom klzisku. To dostalo nové osvetlenie, obnovili sa tiež mantinely a to v hodnote 30-tisíc eur.

Komárom,_pohled_na_most_přes_Dunaj

Zelená pre športoviská
Investičné projekty čakajú aj na volejbalovú halu a tiež mestská plaváreň na siedmom sídlisku. Vedenie mesta sa tiež môže pochváliť bezbariérovým klientskym centrom na Námestí generála Klapku, všetky mestské odbory sa zase presťahovali do Dôstojníckeho
pavilónu.