Mesto 2014. 11. 03.

Bude ohnivá alebo stereotypná diskusia?

Pred pár týždňom sa študentské združenie Móra Jókaiho rozhodlo, že pozve k jednému stolu všetkých šiestich kandidátov na post primátora mesta Komárno.

Hrboľatá cesta rokovaní dosiahlo svoj cieľ a 4. novembra 2014 o 18 hod. v RÉV si pred záujemcami k jednému stolu sadnú Magdaléna Gulyás, Attila Czíria, Károly Less, Anton Marek a László Stubendek.

Na diskusnom večeri všetci piati kandidáti, ktorí prijali pozvanie, dostanú priestor na prezentovanie svojich plánov voličom ohľadne vedenia mesta.

Moderátorom diskusného večera bude Márk Finta, a vďaka online prenosu, ktorý zabezpečuje Dávid Kovács (Gerzson) bude možné sledovať diskusia aj z domu.