Región Dél-komárom 2022. 10. 24.

Múzeum v Komárome sa sťahuje na nové miesto

Po dvadsiatich šiestich rokoch sa zamestnanci a návštevníci rozlúčili so starou budovou Múzea Györgya Klapku v Komárome. Zamestnanci inštitúcie sa s účastníkmi podelili aj o históriu svojich obľúbených umeleckých diel, uvádza kemma.hu.

„V roku 1996 bola otvorená hlavná budova múzea na Ulici Lászlóa Kelemena počas cyklu podujatí dni Komáromu,“ informuje riaditeľka múzea Emese Számadó.

Túto budovu dostali vtedy, keď počas vykopávok vo Vásártér v Szőny od roku 1992 našli fantastické nástenné maľby a iné artefakty, ktoré si zaslúžili veľkú stálu expozíciu. Neskôr sa rozbehli aj dočasné výstavy, kde sa otvorili výstavy výtvarných umelcov spätých s Komáromom a prezentovali sa aj vlastivedné materiály.

Počas sťahovania pracovníci inštitúcie menšie predmety zbalia a prevezú múzejným autom. Nástenné maľby pripravia reštaurátori na odchod, sarkofágy prevezie do návštevníckeho centra dedičstva Brigetio súkromná spoločnosť.

Pracovníci múzea sa na túto príležitosť pripravili vzrušujúcimi vystúpeniami a umeleckými príbehmi.

(Zdroj: kemma.hu)