Mesto 2020. 05. 27.

Na Gymnáziu Ľ. J. Šuleka ústne maturovali traja študenti

Napriek tomu, že známky na maturitnom vysvedčení sa tento rok dávali podľa aritmetického priemeru, na Gymnáziu Ľudovíta Jaroslava Šuleka sa aj napriek tomu konali ústne maturitné skúšky.

Ústnych maturitných skúšok z matematiky sa 26. mája 2020 zúčastnili traja študenti, ktorí si matematiku zvolili ako piaty, dobrovoľný predmet. Maturity absolvovali tradične. Najprv dostali priestor na predprípravu a následne počítali príklady pred tabuľou. Počas maturít boli dodržané prísne hygienické opatrenia v podobe nosenia rúšok.

Okrem toho sa počas tejto mimoriadnej situácie stala aj výnimočná záležitosť. Študent Denis nechcel prísť o jeden z najzaujímavejších okamihov a v spolupráci s učiteľkou Ildikó Forgácsovou Földesovou si vyskúšal online maturitu z chémie. Do „komisie“ bol pozvaný aj absolvent GLJS, medik Filip Farkas.

Zdroj: FB Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno