Mesto 2024. 06. 28.

VIDEO: Ondrej Gajdáč po 27 rokoch končí na pozícii riaditeľa Gymnázia Ľ. J. Šuleka

Počas dnešného (piatok 28.6.) ukončenia školského roka 2023/2024 sa na pódiu Domu Matice slovenskej v Komárne konal nezvyčajný program. Učitelia a študenti sa totiž rozlúčili s dlhoročným riaditeľom školy Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka. Mgr. Ondrej Gajdáč po 27 rokoch svojho riaditeľského pôsobenia dá zbohom školským ľaviciam.

Študenti si pre riaditeľa pripravili emotívnu rozlúčku, pozrite si video Jozefa Černeka.

Zdroj: Patrik Ruman

Ondrej Gajdáč v rodnom meste vyštudoval základnú školu aj Gymnázium Ľ. J. Šuleka. Na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval odbor telesná výchova – ruský jazyk. Následne pôsobil na strednej odbornej škole ako učiteľ, neskôr ako zástupca riaditeľa.

Už od svojich ôsmich rokov sa venuje vodnému pólu, v ktorom pôsobil aj ako reprezentant Československa.

  • V roku 1982 sa dal na trénerskú dráhu v tomto športe.
  • 1990-1993 asistent reprezentačného trénera dorastencov Československa
  • 1993-1994 reprezentačný tréner dorastencov Československa.
  • 1994-2001 reprezentačný tréner juniorov Slovenskej republiky
  • 2001-2004 reprezentačný tréner seniorov Slovenskej republiky

Obe reprezentačné družstvá, juniori aj seniori, dosiahli pod jeho vedením najväčšie úspechy v histórii slovenského vodnopólového športu.

Od roku 1997 až do 2024 bol riaditeľom Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne. V roku 2006 sa Mgr. Ondrej Gajdáč zapojil do komunálnej politiky a ako nezávislý kandidát bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva v Komárne. Počas volebného obdobia pôsobí v komisii školstva, kultúry, športu a mládeže.