Mesto 2019. 04. 27.

#Wastechallenge pokračuje: Na zber odpadkov v Komárne sa podujalo takmer 100 študentov

Študenti Gymnázia Hansa Selyeho nespia na vavrínoch. Počas týždňa sa rozhodli pokračovať v hnutí, ktoré začali ich rovesníci a podujali sa na zber odpadkov v meste.

Akcie, ktorú iniciovali a zorganizovali študenti, sa zúčastnilo takmer 100 mladých ľudí. O tom, že vek je len číslo a každý kto chce, tak vie pomôcť svedčí aj skutočnosť, že do tejto činnosti sa zapojili študenti vo veku od 10 do 20 rokov. Tomuto dobrému počinu dokonca vyhradili svoj voľný čas v podobe jedného popoludnia po škole.

Študenti sa v sprievode svojich učiteľov rozhodli zbaviť od odpadkov najmä centrum mesta. Čistého prostredia si tak môže užívať napríklad okolie Dôstojníckeho pavilónu. Študenti aj s učiteľmi tak odbremenili mesto od množstva odpadkov v podobe desiatok vriec.

Aj vďaka takýmto počinom a ekologickým krokom sa z mesta Komárno stáva príjemnejšie prostredie, ktoré ponúka lepšiu budúcnosť pre ďalšie generácie.

Zdroj: facebook.com