Mesto 2016. 03. 07.

Na rozvoj nábrežia vyhradili 168 tisíc eur

V budúcnosti by mohli dunajské nábrežie v Komárne skultúrniť, stálo by to asi 168 tisíc eur. Informoval o tom týždenník Delta. Nábrežie by slúžilo ako bod na vylodenie sa pre turistov, ktorí sa plavia na výletných lodiach po Dunaji. Pri cyklotrasách je možné vybudovať aj oddychové zóny, služby, či služby. Ďalším krokom by bolo informovanie potenciálnych návštevníkov mesta.

Zatiaľ sa ale hovorí len o plánovaní. Združenie Pons Danibii dostalo na rozvoj regiónu 1,5 milióna eur. Riaditeľ organizácie Zoltán Bara pre týždenník Delta povedal: „V rámci programu spolupráce Interreg sme spolu s niektorými európskymi mestami a regiónmi získali finančnú podporu vo výške viac ako 1,5 milióna eur. Z tejto čiastky môže asi 168 tisíc eur minúť Pons Danubii v našom regióne,“ tvrdí.

Cieľom plánu je, aby turisti nie len prešli mestom, ale aby zostali na pár dní a aby tu míňali peniaze. „Podľa našich plánov by sme turistov prichádzajúcich Dunajom zobrali do centrálnej pevnosti, zoznámili by sa s historicko-kultúrnym dedičstvom mesta,“ hovorí Zoltán Bara.

V pláne je vytvoriť turistické centrum, ale hovoriť sa dá aj o výstavbe malého prístavu v blízkosti pevnosti. Na druhej strane by lodný turizmus spojili s cyklotrasami. „Môžeme hovoriť o plánovaní dobre vybavených zastávok na nábreží, servisov bicyklov, napríklad aj pri už existujúcich prístavoch. Informovanie turistov je taktiež súčasťou projektu,” oboznamuje.

Forrás: Delta
 

Aj keď sa zatiaľ hovorí len o plánoch, je veľká šanca, aby sa plány do roku 2020 zrealizovali. Aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporuje túto plánovaciu etapu. Je teda pravdepodobné, že kompetentní vypracujú také projekty, na ktoré bude možno pýtať ďalšie financie v rámci programu cezhraničnej spolupráce.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii (EGTC) združuje sedem prihraničných miest zo Slovenska a Maďarska. V prvom rade sa vie zapojiť do takých projektov, ktoré sú výhodné pre región a môže z nej profitovať tak slovenská, ako maďarská strana. Doteraz sa uskutočnili projekty týkajúce sa turizmu a výstavby cyklostrás, ale boli aj také, vďaka ktorým vytvorili nové pracovné miesta a podporili k efektívnejšiemu hľadaniu práce. Vďaka úspešným projektom sa za posledné roky do regiónu dostalo 5,5 milióna eur. Okrem toho sa z týchto finančných zdrojov uskutočnila výstavba 18-kilometrovej cyklostrasy Komárno-Kolárovo alebo 1,1-kilometrová cyklostrana okolo Monostorskej pevnosti v Komárome.

Illusztráció
Ilustrácia