Kultúra 2016. 06. 22.

Najúspešnejší študenti Gymnázia Hansa Selyeho

Začiatkom júna Doc. Ing. Milan Belica, PhD. ocenil 55 úspešných žiakov zo 66 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Za reprezentáciu školy, kraja a krajiny dostali jeho osobné poďakovanie.

Medzi ocenenými boli aj traja naši študenti:
Lajos Gergely
– Celoštátne kolo Biologickej olympiády – 4. miesto
– Člen tímu na Medzinárodnej biologickej olympiáde vo Vietname
– Konferencia TUDOK v Maďarsku – veľká cena
Dávid Bugár
– Medzinárodná fyzikálna olympiáda v Indii – bronzová medaila
Máté Kanozsay
– Na svetovom pohári v kempe v Rumunsku vybojoval titul majster sveta.

Dňa 9. júna 2016 László Stubendek, primátor mesta Komárno, vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu prijal študentov základných a stredných škôl, ktorí dosiahli výnimočné úspechy v rôznych súťažiach v oblasti štúdia a športu.
Ocenenie mohlo prevziať 15 študentov Gymnázia Hansa Selyeho:
Andrea Pinke, Dávid Balla, Gergely Bukovszky, Géza Csenger, Lili Édes, Benedek Bukor, Bence Bánki – získali prvé miesto na olympiádach z matematiky, fyziky a informatiky v Nitrianskom kraji
Viktor Csaplár – Celoštátne kolo Pytagoriády – 1. miesto
Dániel Szebellai – Pekná maďarská reč – 1. miesto
Jonatán Bálint Dóczé – získal cenu Kazinczy
Zsófia Kálosi – Celoštátna recitačná súťaž Mihálya Tompu – 1. miesto
Dávid Šiška – Olympiáda v španielskom jazyku – 3. miesto
Angelika Bartalosová – Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku – 3. miesto
Roland Bangha – Celoslovenské kolo Dobré slovo – 1. miesto
Lajos Gergely – člen tímu na Medzinárodnej biologickej olympiáde vo Vietname.

Srdečne im blahoželáme!

-PaedDr. Annamária Komárová-

P6100046 P6100040 P6100036 P6100033