Kultúra 2020. 05. 20.

Návšteva zo stredoveku: Viete, o ktorého Komárňana ide?

Komárno je známe nielen svojou bohatou históriou, ale aj známymi osobnosťami, ktoré tu pôsobili alebo sa tu narodili. Jedným z nich je aj uhorský a český kráľ z rodu Habsburgovcov, ktorý sa zaslúžil o pomenovanie Pohrobok. Viete o kom je reč? Novodobú 3D ilustráciu podľa zachovaných ostatkov a historických prameňov vytvoril umelec Curtis Durane.

Ladislav Pohrobok sa zaslúžil o tento prívlastok, nakoľko sa narodil po smrti svojho otca Albrechta II. Habsburského. Ladislavova matka Alžbeta Luxemburská bola dcérou cisára Žigmunda Luxemburského, posledného kráľa Čiech a Uhorska.

Nárok na trón

Ladislav Pohrobok sa narodil v Komárne štyri mesiace po smrti svojho otca, preto dostal prídomok Pohrobok (lat. Posthumus). Teoreticky bol od okamihu svojho narodenia vládcom Rakúskeho arcivojvodstva, oficiálnou hlavou habsburskej dynastie a kráľom uhorským a českým. Jeho kráľovské tituly však neboli zatiaľ potvrdené. Aj keď jeho matka energicky bojovala za Ladislavove nároky na trón za pomoci Jána Jiskru z Brandýsa, uhorské stavy si zvolili za kráľa Vladislava Jagelovského.

Legenda o pokrivenom kríži

Dvornej dáme Alžbety sa podarilo ukradnúť uhorskú svätoštefanskú korunu z Vyšehradu a odniesla ju do Viedne. Podľa legendy sa práve pri tejto krádeži stalo, že sa ohol krížik na korune. Alžbeta potom prinútila primasa korunovať 15. mája 1440 v Stoličnom Belehrade Ladislava za uhorského kráľa. Následne vypukla dvojročná občianska vojna medzi prívržencami Vladislava a Ladislava Pohrobka.

Kráľ rukojemníkom

V roku 1442 zomrela Ladislavova matka a jeho poručníkom sa stal jeho strýc, neskorší cisár Svätej rímskej ríše Fridrich III., ktorý ho fakticky držal ako rukojemníka na hrade Orth v Rakúsku. Po smrti Vladislava Jagelovského v bitke pri Varne 10. novembra 1444 uznali uhorské stavy za veľkých sporov Ladislava Pohrobka za uhorského kráľa a vyzvali Fridricha, aby Ladislava prepustil a vydal uhorskú kráľovskú korunu.

Korunovácia a náhla smrť

Ladislava oslobodili prívrženci v roku 1452 a korunovali ho za českého kráľa 28. októbra 1453. Koncom roka 1457, počas príprav na sobáš s Magdalénou, dcérou francúzskeho kráľa Karola VII., Ladislav náhle zomrel. Dlho sa špekulovalo o tom, že ho otrávili, ale výskumy z 20. storočia ukázali, že ako 17-ročný zomrel s najväčšou pravdepodobnosťou na leukémiu. S ním tak zanikla albertínska línia Habsburgovcov. V Čechách sa stal kráľom Jiri z Podebrad a v Uhorsku Matej Korvín.

V Komárne, v Parku Anglia, stojí busta Ladislava V., ktorú vyhotovil akademický sochár Peter Gáspár. Socha bola odhalená v roku 2000.

Zdroje: facebook, wiki, Habsburgovci (lit.)