Mesto 2016. 09. 07.

Nemocnica v Komárne zriadila bezplatné WiFi pripojenie pre svojich pacientov

Všeobecná nemocnica Komárno, prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená skupinou AGEL, od dnes, 6. septembra 2016, sprístupnila bezplatné WiFi pripojenie pre všetkých pacientov v priestoroch čakárne chirurgickej ambulancie v južnom krídle pavilónu E. Sprístupnenie siete zadarmo plánuje vedenie nemocnice postupne zaviesť v celej nemocnici.

V súčasnej dobe je možnosť pripojenia sa na bezdrôtovú sieť WiFi na nadštandardných izbách chirurgického a gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Nová bezplatná služba je sprístupnená pre všetkých pacientov čakajúcich na chirurgické ošetrenie, resp. na vykonanie röntgenového snímku. WiFi pripojenie sa tak stáva novým štandardom a spríjemní čakanie pacientov na jednom z najviac vyťažených ambulanciách nemocnice. „Našim primárnym cieľom je spríjemniť chvíle pacientov, ktorí čakajú na vyšetrenie a zároveň zvyšovať štandard služieb poskytovaných v priestoroch nemocnice. Zriadenie pripojenia v čakárni chirurgickej ambulancie je ďalším krokom v postupnom pokrývaní všetkých pavilónov nemocnice takýmto pripojením, ktoré by malo byť v súčasnosti štandardom,“ uviedol riaditeľ nemocnice, Mgr. Viktor Dudáš.

Nemocnica reaguje na potreby pacientov spojené s technickým pokrokom. Pre veľkú časť obyvateľstva sa stáva bežným štandardom tablet, notebook či mobilný telefón, pomocou ktorého môžu byť všade on-line. „WiFi pripojenie je sprístupnené pre všetky druhy zariadení a bez nutnosti zadávania hesla pri pripojení. Napriek tejto skutočnosti je toto pripojenie bezpečné a pacienti ho môžu využívať bez obmedzení,“ dodal Ing. Andrej Bóka, vedúci informatik nemocnice.

Všeobecná nemocnica Komárno s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110 tisíc obyvateľov spádového územia okresu Komárno. Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytuje pacientom na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), v 23 ambulanciách a 10 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.

(ts vnk)