Kultúra 2014. 02. 11.

Neprofesionálni výtvarníci sa po roku opäť stretli a zmerali si sily

Výstavná sieň Zichyho paláca Podunajského múzea sa 7. februára 2014 zaplnila milovníkmi výtvarného umenia. Regionálne osvetové stredisko tu otvorilo výstavu regionálneho kola 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2014.

V tomto roku sa do súťaže prihlásilo 43 neprofesionálnych výtvarníkov z okresu Komárno s celkovým počtom prihlásených prác 139.

V kategórii A došlo k nárastu počtu súťažiacich autorov. Zastúpené boli temer všetky výtvarné techniky, porota osobitne vyzdvihla výtvarný prejav v technike grafiky (linoryty „Jeleň“ a „Ryby“ Nikolety Szabóovej, 3. miesto), umeleckého smaltu („Ikona“ Angeliky Špalovskej, 1. miesto) či vitráže (Bettina Nagy „Pop-art“, čestné uznanie), ktoré boli výrazným spestrením spektra posudzovaných výtvarných diel. Taktiež ocenila 2. miestom dielo „Nude violinist“ Mgr. Csilly Némethovej – za dynamiku olejomaľby, bravúrne využívanú špachtľovú techniku ako i za kompozičné členenie obrazu. Čestným uznaním bolo ocenené dielo „Vylodenie v Normandii“ Patrika Bukora – s dobre zvládnutou technikou kresby. Cit pre kresebnosť, rytmus, osobitú farebnosť ako i zmysel pre cielenú dekoratívnu deformáciu doložil Bálint Bugár – maľba akrylom na plátne „To be Different“ získala 3. miesto.

Najťažšie bolo rozhodovanie odbornej poroty v kategórii B – nielen vzhľadom na počet autorov a diel, ale aj kvôli zastúpeným výtvarným a remeselným technikám: od olejomaľby, maľby akrylovými farbami, kresby ceruzou a pastelmi, cez akvarel a kombinované techniky, až po maľbu na hodváb, háčkovanú a paličkovanú čipku, či umelecký smalt.

Cenu riaditeľky ROS v Komárne získal Peter Csambal za akvarely „Čerešňový kvet“ a „Bárka“, pričom je treba zdôrazniť, že v oboch prípadoch bravúrne zvládol mimoriadne ťažkú techniku akvarelu i formovo-výrazové zobrazenie zvoleného motívu. Cena poroty bola udelená Michalovi Takácsovi za akryl na plátne s názvom „Stvorenie – 3. deň“. Dôvodom pre túto voľbu bolo, že výtvarný prejav Michala Takácsa sa kvalitatívne vymyká z celkového priemeru bázy neprofesionálnej tvorby prezentovanej v rámci regionálneho kola.

Pri udelení 1. ceny v tejto kategórii Veronike Molnárovej za kolekciu malieb akrylom: „Ginko ako pohoda“ a „Levanduľa ako pokoj“ porota hodnotila kultivovanosť maľby, vhodnú mieru štylizácie, cit pre kompozičné schémy a v neposlednej miere obsahové vyjadrenie témy. Porota udelila dve 2. miesta – pre oboch ocenených autorov je charakteristický súdobý výtvarný prejav blízky (Dávid Janík: Čarodejník“ – kombinovaná technika) resp. totožný s umeleckým štýlom street-artu či graffity (Tibor Krátky: „Public Enemy“ – kombinovaná technika).

Takisto boli udelené dve tretie miesta – za kresby ceruzou (Katarína Vas: „Otec I.“, „Otec II.“ ) a pastelom (Mária Markovičová: „Papagáj“) – porota tu osobitne vyzdvihuje samostatné zvládnutie kresby. Čestným uznaním bolo hodnotené dielo Emílie Habardíkovej, Zdenky Kováčovej a paličkované čipky Veroniky Szabóovej – u nej je potrebné vyzdvihnúť prínos nových, menej tradičných motívov: štylizované zobrazenie architektúr kostolov.

Kategória C bola síce obsadená nepočetne, ale obsahovala pozoruhodný súbor drevorezieb (Ing. Rudolf Schrimel) s motívmi komárňanských vedút a už tradične nadpriemerné a vynikajúce diela Márie Ivanovej – expresívne, temer „munchovsky“ ladená „Bezhlavá diéta“ alebo citlivo, „rozmaľovane“ poňatý motív postáv v diele „Tri kamarátky“ (akvarelové farby na plátne).

V kategórii D je potrebné osobitne vyzdvihnúť súbor diel MVDr. Ladislava Kellera – s témou ročných období, s jedným a tým istým motívom zobrazeným v rôznych dobách roka v jemných impresiách podtrhnutých aj zvolenou technikou farebného pastelu. V tejto kategórii svojimi drevorezbami spestrili súťaž Július Déži a Jozef Birkuš z Nesvád. Teší kvalitné zastúpenie maľby (Tibor Kiss) a ako nóvum – výroba šperkov tradičnou technikou z medeného drôtu (Mikuláš Vass).

Porota udelila autorom celkovo 14 ocenení, 10 čestných uznaní, cenu riaditeľky ROS Komárno, cenu poroty. Vo výstavnej sieni Zichyho paláca Podunajského múzea v Komárne je vystavených 83 najlepších diel, ktoré si môžete pozrieť do 28.februára 2014.

VS 222

Každému výtvarníkovi ďakujeme za účasť a oceneným blahoželáme!

PhDr. Eva Dénnesová – predseda odbornej poroty, Jana Mačicová, ROS Komárno