Kultúra 2023. 02. 24.

Výtvarné spektrum 2023 – pozvánka na vernisáž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne srdečne pozýva verejnosť na vyhodnotenie okresného kola 60. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023. Podujatie sa bude konať 24.02.2023 v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne.

Rozborový seminár pre prihlásených autorov začne o 16:00 hod. Slávnostná vernisáž a odovzdávanie ocenení autorom začne o 17:00 hod. Výstava najlepších diel neprofesionálnych výtvarníkov okresu Komárno bude verejnosti prístupná od 24. 02. 2023 do 16. 03. 2023 počas otváracích hodín Podunajského múzea.

Vyhlasovateľom a odborným garantom, ktorý podujatie finančne podporil je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Sprievodným podujatím Výtvarného spektra 2023 bude výstava ilustrácií Ondreja Miška k projektu Nikdy nedokončený príbeh od 24.02.2023 do 16.03.202.