Mesto 2014. 09. 30.

Netradičná vyučovacia hodina na Mŕtvom ramene Váhu

(TV Komárno)