Mesto 2012. 11. 22.

Neuveriteľný úspech na FIRST LEGO League na Slovensku – Bratislava – 1. miesto

20. novembra 2012 sa Tím Counter zo ZŠ Ul. pohraničná Komárno zúčastnil postupového kola robotickej súťaže FIRST LEGO League v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Organizátorom bola Katedra aplikovanej informatiky Fakulty matematiky fyziky a informatiky UK Bratislava. 


Súťaž pozostávala z niekoľkých kôl.  Robot-Design – konštruktérsky tím predstavil svojho robota, porota hodnotila pohyb a navigáciu robota, funkčnosť programu, konštrukciu robota a jeho dizajn.

Tímová práca– členovia tímu mali splniť tímovú úlohu: otočiť deku na ktorej všetci stáli bez toho, aby z nej zišli.

Prezentácia výskumného projektu na tému „Senior Solutions“ – „Riešenia pre seniorov“ – chcú byť nezávislí, zapájať sa do spoločnosti, udržiavať kontakty. Tím Counter prezentoval možnosti liečby Parkinsonovej choroby a navrhol prototyp pomocnej ruky : Antitras. Súčasťou výskumného projektu bol aj návrh multifunkčného parku pre seniorov a deti:  Oáza života.

Robot-Game– úlohy na ihrisku boli rôznorodé : Náš robot bol skonštruovaný na plnenie viacerých úloh súčasne. Prednou radlicou prepravoval pokrývky a premiestňoval stoličku. Úderom kladiva dopravil na základňu psa a hral loptovú hru so súperom. Srdcovocievne cviky a spúšťanie displejov realizoval pomocnými prípravkami.

Po minuloročných úspechoch ( 2008 – Cena poroty, 2010, 2011 – postup do štvrťfinále) sme dosiahli neuveriteľný výsledok – Tím Counter pri spočítaní všetkých bodov v jednotlivých kolách získal 1. miesto a postúpil na kvalifikačné kolo krajín V4 + Bulharsko v Žiari nad Hronom, ktoré sa uskutoční 04.12. 2012.

Držte mladým konštruktérom palce!

Vyjadrite svoj názor