Mesto Dél-komárom 2023. 06. 23.

Noc múzeí v Komárome

Do celoštátnej série podujatí s názvom Noc múzeí sa zapojilo aj nedávno odovzdané návštevnícke centrum dedičstva Brigetio v Južnom Komárome. 24. júna na návštevníkov čaká množstvo programov, ale oplatí sa vyraziť aj do pevnosti Monostori či dokonca do Hviezdicovej pevnosti!