Mesto 2019. 06. 26.

Občianske fóra v Kave a Novej Stráži

V uplynulých dňoch miestna samospráva zorganizovala stretnutie s obyvateľmi s cieľom poskytnúť informácie o plánovanom vývoji, diskutovať o aktuálnych otázkach a aby mohli naformulovať svoje požiadavky.

V sobotu 22. júna večer sa na stretnutí s obyvateľmi v kultúrnom dome v Kave zúčastnil primátor Komárna Béla Keszegh. Hovoril o príprave vonkajšej renovácie kultúrneho domu, vďaka čomu bude obnovená strecha a fasáda za 20 000 eur. Hovorilo sa aj o niekoľkých ďalších oblastiach a diskutovalo sa aj o problémoch týkajúcich sa obyvateľov tejto časti Komárna.

V utorok 25. júna večer sa konalo občianske fórum v Novej Stráži. V úvode primátor mesta informoval prítomných o aktuálnom vývoji. Pokračuje renovácia futbalového ihriska za 25 tisíc eur, čoskoro sa začne rekonštrukcia ulice popri spoločnosti Jobtex a výstavba odtokov dažďovej vody za 95 tisíc eur. Na obnovu strešnej konštrukcie miestneho kultúrneho domu mesto prispelo sumou 20 tisíc eur, ktorú Občianske združenie ÉS?! plánuje realizovať v tomto roku. Diskutovalo sa aj o výstavbe chodníkov pred cintorínom, čo síce so zmenami, ale bude realizované. Poslanec Marian Molnár referoval zúčastneným fóra o postupoch, ktoré sa vykonávajú na brehu rieky Dunaj s pomocou orgánu ochrany pred povodňami. Neprebieha len revitalizácia nábrežia, ale aj plnenie hrádze, čo ju robí vhodným miestom pre cyklistiku. Viceprimátor Tamás Varga odpovedal na otázky týkajúce sa odpadového hospodárstva a opravy komunikácií. Ruman Patrik, riaditeľ vodárenskej spoločnosti KOMVaK, poskytol presné informácie týkajúce sa mestského vodného hospodárstva.

Plánuje sa, že občianske fóra budú pokračovať i v ďalších zónach mesta, čo pomôže vybudovať priamy kontakt s obyvateľmi a na mieru ušiť plány na nasledujúce roky.