Mix 2019. 07. 08.

Obnovený oddychový park Ráczkert bol odovzdaný

Vo štvrtok 4. júla bol oficiálne odovzdaný oddychový park v blízkosti Vodárenskej veže. Niektoré prvky financovali sponzori, ale väčšina z nich bola zakúpená z rozpočtu mesta.

V rámci úspešnej verejnej súťaže získalo mesto koncom minulého roka dotáciu v hodnote 14 tisíc eur od Slovenskej sporiteľne, vďaka ktorej bolo v bývalej lokalite Ráczkertu umiestnené vonkajšie fitness náradie. Cieľom bolo poskytnúť aktívny odpočinok starším i mladším obyvateľom mesta.

Celková výška investície je takmer 50 tisíc eur, z čoho podstatnú časť finančných prostriedkov poskytlo mesto Komárno z mestského rozpočtu, pričom mestská spoločnosť KOMVaK pomohla realizovať stavebné práce, pretože Vodárenská veža sa považuje za spoločný symbol vodárenskej spoločnosti i mesta. Okrem nákupu a uvedenia do prevádzky posilňovacích strojov bolo upravené aj okolie Vodárenskej veže, odstránené sprayové nápisy, ktoré ničili výzor exteriéru, ďalej tam boli umiestnené nové lavičky a odpadkové koše. Túto dominantnú stavbu mesta možno konečne obdivovať aj večer, pretože  na návrh poslanca Patrika Rumana bolo realizované večerné osvetlenie Vodárenskej veže. Ďalej bol nainštalovaný kamerový systém na zaistenie bezpečnosti a kvôli zefektívneniu kontroly samotného areálu. Obnova priľahlého chodníku bola dokončená v týchto dňoch, čo značne uľahčuje prístup k tejto oddychovej zóne.

Ráczkert bol kedysi domovom futbalu v Komárne, na tomto mieste totiž pred 119 rokmi odštartovala história tunajšieho futbalu. Preto je tu umiestnená pamätná tabuľa a odteraz je na návrh poslankyne Tímei Szénássy k dispozícii aj teqballové ihrisko, kde bude mať každý možnosť žonglovať s futbalovou loptou.

„Primárnym cieľom bolo premeniť Vodárenskú vežu a jej okolie na príjemnú, aktívnu oddychovú zónu, ktorá sa naplní oddychujúcimi dôchodcami a rodinami. Okrem nedávno odovzdanej Ružovej záhrady toto miesto dáva ďalšiu možnosť, kde všetci členovia rodiny môžu aktívne oddychovať. Popri organizácii športového života a podpory klubov je naším nemenej dôležitým cieľom dať do pohybu čo najviac Komárňanov “- povedal primátor Béla Keszegh.

Veža je postavená v duchu dobového romantizmu. Je vysoká 28 metrov a jej celkový objem nádrže je 500 kubických metrov. Vežový vodojem je najstarší svojho druhu na území západného Slovenska a je udržiavaný v prevádzkyschopnom stave ako 500-kubíková rezerva v prípade poruchy vodárenského systému.

(komarno.sk)