Mesto 2019. 09. 05.

Školské kuchyne v Komárne budú úplne obnovené

Za takmer jeden milión eur obnovujú 5 školských kuchýň v Komárne a vybudovaná bola jedna úplne nová kuchyňa, čím sa 30 až 40 rokov zanedbané stavy dávajú do poriadku. Denne tam pripravujú 3 500 obedov pre školákov, škôlkárov a stovky dôchodcov.

Jeden z najväčších vývojových balíkov roka sa týka školských kuchýň. Zavedenie bezplatného obeda, ktorý v skutočnosti zadarmo nie je, znamenalo pre samosprávu mesta výrazne zvýšiť kapacitu, aby bol zabezpečený väčší počtu obedov. Samospráva sa zaviazala, že bude naďalej poskytovať obedy aj cirkevným inštitúciám a ani dôchodcovia sa nemusia tejto príležitosti vzdať. Toto rozšírenie si vyžiadalo vytvorenie ďalšej školskej kuchyne v škole na Rozmarínovej ulici, takže každá základná škola bude mať svoju vlastnú kuchyňu.

Rekonštrukcia bola komplikovaná, pretože všetky kuchyne boli renovované súčasne a popritom výkonné práce museli byť naplánované hlavne na letné prázdniny. V mnohých prípadoch stavbári museli riešiť viacročné zanedbané stavy a počas pracovného postupu sa vyskytlo viac nepredvídateľných prekážok.

Mestské zastupiteľstvo schválilo z rozpočtu 960 000 eur na renováciu kuchýň. Táto suma zahŕňa kompletnú rekonštrukciu 5 kuchýň a výmenu väčšiny kuchynských spotrebičov, ako aj výstavbu novej kuchyne v škole na Rozmarínovej ulici s plným vybavením.

„Považujem za veľmi dôležitý krok, aby boli zabezpečené vhodné podmienky v školských kuchyniach, pretože každodenne Komárňanom poskytujú 3 500 obedov. Nové kuchynské spotrebiče zefektívnia varenie a denné dávky sú zámerne navrhnuté tak, aby nebola ohrozená ich kvalita. Od januára kuchyne znovu prejdú do správy školských zariadení, čo môže mať priaznivý vplyv aj na prípravu obedov“– uviedol primátor mesta Béla Keszegh. Dodal, že na vybudovanie dostatočnej kapacity potrebovali investovať značné množstvo financií aj preto, že je dôležité poskytnúť denný obed aj dôchodcom, cirkevným inštitúciám a špeciálnym školám.

Počas letných prázdnin, sviatkov a víkendov sa neustále pracovalo. Väčšina prác bola vykonaná, ale neočakávané problémy s kanalizáciou v Základnej škole na Ulici práce spôsobujú určitý sklz. Avšak obedy tam poskytujú nepretržite, pripravujú ich kuchári v iných kuchyniach. Do konca septembra budú všetky kuchyne k dispozícii v obnovenom stave a budú môcť obslúžiť 3 500 stravníkov.

Lacnejší obed pre dôchodcov

Témou počas leta bola aj cena obeda v školských kuchyniach. Pri novej sadzbe sa dôchodcovia môžu stravovať o 10 centov lacnejšie, a to za 1,80 eura, takto chce mesto pomôcť starším ľuďom. V školských kuchyniach sa denne stravuje takmer 300 dôchodcov.

Vážnejšiu debatu vyvolali sadzby stanovené pre cirkevné inštitúcie – Základná a Materská škola Marianum, Reformovaná krešťanská škôlka Csillag, ako aj pre Špeciálnu školu. Pôvodný návrh bol podaný na základe existujúceho všeobecného nariadenia, ktoré bolo prvýkrát prijaté v roku 2012, v ktorom boli stanovené rozdielne sumy pre mestské a cirkevné inštitúcie. Na žiadosť predstaviteľov cirkví bolo toto nariadenie znovu predložené mestskému zastupiteľstvu v ​​auguste, poslanci zrušili dvojitú sadzbu, a tak budú obedy za rovnaké ceny v cirkevných inštitúciách i v špeciálnej škole rovnako ako v školských inštitúciách v správe mesta. Mesto však uviedlo, že žiada rovnako ústretový prístup cirkevných inštitúcií aj v iných oblastiach, pretože napríklad rodičia platia mesačne viac v cirkevnej škôlke Marianum a táto inštitúcia sa v súčasnosti nezúčastňuje ani na vzdelávaní rómskych detí.