Mesto 2012. 10. 12.

Odstránenie oceľového prístrešku nad colnicou

Síce už prešli 4 roky, no konečne sa to pohne …

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.163 z 12.marca 2008 k Schengenskému akčnému plánu SR na roky 2008 až 2009 má Mesto Komárno odstrániť oceľový prístrešok nad colnicou na hraničnom priechode medzi Maďarskou a Slovenskou republikou.

Mesto Komárno výberovým konaním vybralo na odstránenie uvedenej stavby z troch uchádzačov firmu Tatraspol, ktorá dala cenovú ponuku s najnižšou hodnotou. Je vybavené právoplatné rozhodnutie, v zmysle ktorého sa povoľuje odstránenie predmetnej stavby, ďalej je vybavené povolenie na čiastočnú uzávierku cesty I/64 a určenie použitia a umiestnenia dopravného značenia, vydané Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre.

Doba uzávierky je v zmysle uvedeného povolenia stanovená na obdobie od 10.októbra 2012 do 24. októbra 2012 v čase od 7.30 hod do 16.30 hodiny.

TEXT: komarno.sk