Mesto 2020. 02. 11.

Opravený protipovodňový múr chráni Komárno pred storočnou vodou

Vodohospodári odovzdali do užívania vynovený protipovodňový múr v Komárne. Úpravou prešiel 600 metrov dlhý úsek múru pod cestným mostom pozdĺž Dunajského nábrežia. Investícia dosiahla 437.000 eur, hradená bola z vlastných zdrojov Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) a zo zdrojov Ministerstva životného prostredia SR. „Vylepšili sa parametre protipovodňovej ochrany. Spevnená a zvýšená hrádza chráni obyvateľov aj pred storočnou vodou,“ uviedol riaditeľ Odštepného závodu (OZ) Bratislava SVP Jozef Dúcz.

Povodňový múr v Komárne bol vybudovaný v 80. rokoch minulého storočia a vyžadoval si opravu. Nová protipovodňová ochrana pod cestným mostom pozdĺž Dunajského nábrežia v Komárne je riešená úpravou existujúceho protipovodňového múrika s možnosťou osadenia mobilného hradenia na vrch múru v prípade povodňových prietokov.

Vodohospodári plánujú zvýšiť protipovodňovú ochranu v celej oblasti opatreniami vykonanými v ďalších dvoch etapách. Na sútoku Váhu a Dunaja sa bude pracovať na budovaní hrádze, na Alžbetinom ostrove by mali vzniknúť podzemné tesniace steny.

(tasr, teraz.sk)