Kultúra 2016. 06. 22.

Pamätný rok Gergelya Czuczora v Gymnáziu Hansa Selyeho

Rok 2016 je vyhlásený za „Pamätný rok Gergelya Czuczora“, nakoľko od jeho smrti už uplynulo 150 rokov. Pri tejto príležitosti dňa 11. júna 2016 našu školu navštívil pedagogický zbor Benediktínskeho gymnázia G. Czuczora v Győri.

Gergely Czuczor sa narodil 17. decembra 1800 v Andovciach. Študoval na strednej škole v Nitre, v Ostrihome a napokon svoje stredoškolské štúdiá ukončil v Bratislave. V roku 1817 ako 17 ročný sa prihlásil do rádu benediktínov v Pannonhalme. Štúdium filozofie ukončil na lýceu v Rábe. Teológiu začal študovať v roku 1820 v Pešti. 26. septembra 1824 ho vysvätili a následne začal vyučovať v Rábe. V roku 1830 bol premiestnený do Komárna, kde vyučoval rečníctvo a neskôr poéziu. V roku 1831 sa stal externým členom Maďarskej akadémie vied. Zomrel 9. septembra 1866 v Pešti.

Riaditeľ nášho gymnázia, Mgr. Imre Andruskó, našim vzácnym hosťom poukázal naše gymnázium /bývalé benediktínske gymnázium/, oboznámil ich s históriou školy, ale rozprával im aj o terajších úspechov našich žiakov. Navštívili aj knižnicu, ktorá sa nachádza v zabudovanom podkroví a je pomenovaná po bývalom pedagógovi, G. Czuczorovi. Pri tejto príležitosti si zaspomínal naňho aj riaditeľ Benediktínskeho gymnázia G. Czuczora, István Konstantín Tóth.

V rámci pamätného roka naši žiaci sa zapojili do súťaže v písaní esejí a zúčastňujú sa na rôznych prednáškach na túto tematiku spolu so školami z Maďarska a južného Slovenska.

-PaedDr. Annamária Komárová-

Pamätný-rok-GHSKN2
Zmluva o spolupráci