Mesto 2019. 09. 04.

Po meste bolo umiestnených 54 nových nádob na odpad

Jedným z prioritných zameraní mesta je reorganizácia odpadového hospodárstva. V rámci tohto projektu za účelom zvýšenia humanizácie nášho obytného prostredia sa vo viacerých častiach mesta boli rozmiestnené nové i obnovené nádoby na odpad.

Celkový počet nových kontajnerov je 54. Mesto upozorňuje ctených obyvateľov na neporiadok okolo zberných nádob, lebo odpad nepatrí ku kontajnerom! Prosíme, aby sa odpadky nedávali vedľa smetných nádob, inak bude uložená pokuta. Problematické oblasti budú totiž vybavené bezpečnostnými kamerami na presadzovanie pravidiel.

(Mesto Komárno Facebook stránka)