Región Dél-komárom 2021. 02. 08.

Po stopách remesiel v Szőnyi

Počas prvej zastávky série udalostí s názvom „Po stopách remesiel“ sa mohli čo-to dozvedieť najmä záujemcovia o profesii lodného kapitána.

Organizátori akcie sa zaviazali, že počas nadchádzajúceho roka priblížia profesie a remeslá, ktorú majú svoje miesto v Komárome a okolí. Jazdecké združenie v Szőnyi vybralo štyri témy, ktoré sa spájajú s okolitými profesiami. Na prvej z prednášok predstavili profesiu lodného kapitána na Dunaji. Dunajské lode predstavil prednášajúci v úzkom kruhu.

Csaba Neuwirth sa rozhodol pre povolanie lodného kapitána už v detstve. Inšpiráciu našiel v knihách. „Kapitáni si musia byť vedomí toho, že sú z domu preč často na dlhý čas. V minulosti to bolo osem mesiacov, dnes sú už len šesť mesiacov na vode. Ten kto sa rozhodne pre túto profesiu, sa musí na ňu aj pripraviť,“ hovorí Csaba.

Podľa jeho slov si táto práca vyžaduje isté predispozície, nakoľko nie každý je schopný vykonávať toto povolanie buď z fyzickej alebo psychickej stránky.

Prednáška bude prebiehať na jar, kedy sa prestavia menšie lode a motorové člny. Záujemcovia sa budú môcť zapojiť aj do výroby lodnej makety.

Zdroj: komarom.hu