Región Dél-komárom 2022. 01. 11.

Podcast z prostredia Komáromu má stále väčší úspech

Tento spôsob informovania verejnosti praktizuje Komáromi Városmarketing és Turisztikai Kft. už takmer jeden rok.

Podcasty je možné vypočuť si nie len na tradičných miestach akými sú Spotify alebo SoundCloud, ale aj na Facebookovej stránke Komáromu a tiež Podcast skupiny.

Podcasty, ktoré vychádzajú každý deň, sa dotýkajú tém, ktoré rezonujú v spoločnosti či už ide o oblasť kultúry, športu alebo aktualít z oblasti.

Zaužívanou sa stala aj relácia Títo mladí, v ktorej každý piatok o 18:00 diskutujú mladí ľudia o aktuálnych témach.

Vyhotovitelia tiež hovoria o nových programových okruhoch, ktoré priblížia bežné dni rodín, životné príbehy seniorov a priblížia dôležitosť ochrany životného prostredia.

Zdroj: komarom.hu