Mesto 2011. 12. 13.

Podeľme sa!

Centrum voľného času Komárno , Rozmarínová č.2, v spolupráci s dobrými  ľuďmi vyhlasuje charitatívnu zbierku hračiek, knižiek, školských potrieb, Filmov, CD a DVD pod názvom PODEĽME SA.

Príjemný pocit si nekúpiš, môžeš ho darovať a cítiť vďaka tým, čo to potrebujú. Pokiaľ chcete pomôcť, hračky, Knižky, školské pomôcky, CD a DVD prineste do CVČ Komárno od 1.12. do 20.12.2011, vždy v PONDELOK, STREDU, PIATOK od 15,00 – 18,00 hod.

KONTAKT : 035/7730396
Centrum voĽného Času Komárno , Rozmarínová č.2