Mix 2019. 12. 19.

Pripoj sa k dobru!

Už viacero rokov dozadu sa na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej  v Komárne traduje zvyk prispieť na charitu či už hračkou alebo nepotrebným ošatením, resp. finančne na Vianočné štipendium prerozdelené medzi sociálne slabších žiakov našej školy, na ktoré sa počas celého roka skladajú naši učitelia a vychovávatelia. 

Študenti a učitelia našej školy oželejú nejednu hračku a vyčaria touto cestou úsmev na tvári detí Detského domova v Komárne, ako aj na očiach sociálne slabších občanov mesta Komárno, ktorým boli odovzdané vyzbierané šaty. Podobne vrelo potešia i finančné prostriedky v rodinách, kde sa o rodinnú pokladnicu delí viacero detí, a preto sú neraz vo finančnej tiesni. Teší nás, že sa nám tradíciu darí zachovať a vždy sa zaplnia priestory kabinetu učiteľov telesnej výchovy, aby následne prinesené veci putovali k tým, pre ktorých sú určené.

Ďakujeme každému, kto sa zapojil do zbierky a spríjemnil tým Vianoce obdarovaným!

Mgr. Alica Ladek