Mix 2020. 01. 23.

Opäť spolu strávime Noc na priemyslovke

Už štvrtý raz v poradí sa na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Komárne 13. februára 2020 od 18:00 do 22:00 uskutoční podujatie pod názvom Noc na priemyslovke. Úspech, s ktorým sa predošlé tri „nocovania“ stretli v kruhu návštevníkov, nás povzbudili v tejto akcii pokračovať.

Naši návštevníci, medzi ktorými očakávame bývalých študentov, učiteľov, ale i širokú verejnosť, budú mať pripravený bohatý program. Bývalí študenti budú mať možnosť nazrieť do priestorov svojej alma mater, stretnúť svojich obľúbených učiteľov a porozprávať o svojich úspechoch a ďalších plánoch. Bývalí kolegovia ponúknu priestor na zmysluplný a neviazaný rozhovor a istotne ich budú v priestoroch našej školy absolventi aj očakávať a hľadať; takže naša výzva znie, príďte a podporte nás!

Tí, ktorí uvažujú o tom, kde by pokračovali v štúdiu po skončení základnej školy a prípadne prepásli naše každoročné Dni otvorených dverí, budú mať jedinečnú šancu nazrieť do tajov renovovanej obrovskej, ba priam kolosálnej budovy a spoznať tunajších učiteľov v nenútenej, voľnej, priateľskej atmosfére. Jednotlivé odbory a ich učitelia pripravujú pre návštevníkov ukážku noviniek, ktoré si naši študenti počas štvorročného štúdia na škole osvojujú. Všetky predmetové komisie – jazykári, matematici, informatici, telocvikári – pripravujú pestrú paletu ukážok práce so študentmi – jazykové hry, nové športové odvetvia, testy, všetko to, čím si musia prejsť aj naši žiaci, aby tak návštevníci získali obraz nielen o požiadavkách na žiakov, ale i na prácu učiteľov. Program bude spestrený aj verejnou skúškou divadelného súboru VISZTA v aule SPŠ SE, kde sa bude popri tom konať i zaujímavá výstava umeleckých fotografií našich absolventov. Zároveň bude môcť každý návštevník preveriť svoje poznatky z jednotlivých predmetov, resp. zo stanovíšť, ktorými prešiel, a dostať tak niečo ako „vysvedčenie z dnešnej noci“. Podrobný program tohto podujatia si môžete prezrieť na letáku zverejnenom na webovej stránke (www.spskn.sk) a facebookovej adrese našej školy.

Veríme, že Vás naše podujatie osloví a svojou účasťou podporíte úsilie našej školy otvoriť sa mestu i svetu. Ste s radosťou vítaní a očakávaní!

(Mgr. Eva Kossárová)