Mix 2018. 10. 23.

Úspech ďalšieho strojára

Balázs Gáspár zo IV.C triedy Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Komárne sa zapojil do súťaže IPM STUDENT AWARD.

Súťaž je zameraná na oblasť využívania grafických systémov v procese konštruovania. Jeho projekt „Formula studentcar – monocoque“ bol odbornou porotou pozitívne posúdený a Balázs bol zároveň pozvaný na technickú konferenciu PRO/TEK 2018 na oficiálne vyhodnotenie súťaže, ktoré sa konalo vo Vyhniach v dňoch 4. a 5. októbra 2018.

Balázs potvrdil svoje odborné kvality a pod odborným vedením Ing. Tivadara Kányaihosa so svojou prácou umiestnil na druhom mieste.  Okrem predmetného ocenenia žiak získal veľa odborných a praktických skúseností z oblasti využívania CAD systémov v procese konštruovania.

(Ing. Tivadar Kányai)