Mesto 2016. 01. 28.

Noc na priemyslovke

S radosťou oznamujeme ctenej verejnosti Komárna i blízkeho okolia, že komárňanská priemyslovka opäť otvára svoje brány všetkým záujemcom, bývalým, terajším i budúcim študentom, zamestnancom, kolegom a všetkým jej priaznivcom.

Dňa 18. februára 2016 Vás všetkých totiž so začiatkom o 18:00 už druhýkrát čakáme s pestrým programom v rámci Noci na priemyslovke.

Budete si môcť prezrieť naše priestory, oboznámiť sa s prácou našich učiteľov, so vzdelávacími aktivitami, s ktorými sa dostávajú naši žiaci do styku, ale taktiež sa porozprávať s našimi učiteľmi, terajšími študentami, spoznať úspechy našich žiakov, výsledky ich práce, ale predovšetkým stretnúť milých, priateľských a na zvedavé otázky otvorených ľudí. A brány našej školy sa veru zatvoria zas až o 22:00.

Prežite teda ďalšiu skvelú Noc na priemyslovke spolu s nami!
Tešíme sa na stretnutie! :)