Kultúra 2018. 02. 07.

Opäť bude Noc na priemyslovke

Stredná priemyselná škola v Komárne 22. februára 2018 od 18:00 opäť otvorí svoje brány dokorán všetkým tým, čo by do nej radi nakukli či už preto, že majú záujem o štúdijné odbory, ktoré bežia na našej škole, alebo preto, aby sa presvedčili, že sa v našich priestoroch naozaj nedá zablúdiť, alebo preto, aby si nostalgicky zaspomínali obzerajúc si staré tablá v sprievode svojich detí či vnúčat.   

„V roku 2015 sme zoganizovali prvú Noc na priemyslovke, potom tú druhú hneď o rok na to – obe sanám vydarili,” vyjadril sa riaditeľ školy,Ing. Ján Vetter. „Sledovali sme tým dve veci: jednak šancu v čase mimo pracovnej doby, veď sme v priestoroch našich dielní, odborných učební, laboratórií predviedli prácu, ktorá sa tu deje, zároveň na viac ako dvadsiatich miestach sa mohli záujemcovia stretnúť s takými vecami, ktoré vidia len v takýchto výnimočných momentoch – zorganizovali sme rozhovory, výstavy, aj učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov pripravili pre návštevníkov zábavné úlohy, resp. záujemcovia mohli nahliadnuť aj do verejných skúšok divadelných krúžkov pracujúcich na škole. Tento rok bude aj medzi zábavnými sprievodnými programami novinka – opäť si na svoje prídu návštevníci každej vekovej kategórie.”

Aj v roku 2018 môžete nakuknúť na viac ako 25 miest a spoznať tak zákutia odbornej práce, napr. Okrem vizuálne veľmi atraktívneho 3D modelovania a sústruženia na CNC si bude možné vyskúšať aj dizajnéersky program LabWiev. Hosťami tohtoročnej Kaviarne na priemyslovke budú naši absolventi, spevák Tamás Mészáros a herec Attila Matusek. Novinkou je aj ukážka bojového umenia KEMPO, ako aj iniciatíva „Bol raz jeden PEDAGOGICKÝ ZBOR…”, v rámci ktorého do školy opäť zavítajú niedkajší učitelia priemyslovky, aby sa aj s nimi stretli bývalí absolventi. Podorbný program si môžete prečítať na webovej stránke školy,ako aj na facebookovej stránke spomínanej udalosti.

Čakáme i Vás! Príď aj Ty!

 

Boglárka Petheő

Preklad: Mgr. Eva Kossárová