Kultúra 2017. 10. 18.

Erasmus+ 2017 na SPŠ Komárno

Tak ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, aj v roku 2017 získala SPŠ-ISzKI Komárno finančný príspevok z programu Erasmus+ na projekt, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania žiakov našej školy vo všetkých odboroch a podporiť profesijný rast pedagogických zamestnancov. Sme držiteľmi Charty pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave, čo svedčí o tom, že naše projekty sú realizované kvalitne.  

Vďaka projektu Kvalitné odborné vzdelanie – istá budúcnosť absolvovalo v septembri tohto roku 11 našich žiakov odbornú stáž v Budapešti. Jej cieľom bolo zabezpečiť žiakom  podmienky v skutočnom pracovnom prostredí firiem pôsobiacich na medzinárodnom trhu práce. Žiaci z odboru elektrotechnika pracovali vo firme evopro systems engineering, kde montovali, programovali a diagnostikovali riadiace systémy vytvorené na báze PLC techniky. Žiaci z odborov strojárstvo a technické a informatické služby v strojárstve  absolvovali intenzívny kurz zameraný na využitie 3D systému CREO vo firme C3D Engineering Consultand Ltd.

Tešia nás jednoznačne pozitívne ohlasy zúčastnených žiakov. Ocenili najmä to, že si zlepšili konštruktérske zručnosti v 3D modelovaní,  páčila sa im práca na programovaní výrobnej linky, vyskúšali si na vlastnej koži pocit zodpovedného prístupu k riešeniu úloh v tíme pri uplatnení  kreativity a kritického myslenia, spoznali metódy práce v renomovaných firmách, zlepšili sa v odbornej terminológii v anglickom jazyku.

V neposlednom rade spoznali pekné európske veľkomesto, priniesli si nezabudnuteľné zážitky.

Projekt splnil svoj cieľ, umožnil prepojenie teoretických vedomostí s praktickými zručnosťami a skúsenosťami na profesionálnej úrovni. Všetci zúčastnení študenti zvládli odbornú stáž úspešne. Získali Certifikát o absolvovaní praxe v zahraničí a Europas. Nadobudli kompetencie, ktoré by v podmienkach školy nebolo možné zabezpečiť a pevne dúfame, že ich zúročia vo svojom živote.

-Mgr. Božidara Huláková-