Mix 2022. 09. 09.

Zahraničné odborné vzdelávanie žiakov Strednej odbornej školy technickej v Komárne prostredníctvom programu ERASMUS+

V predošlom školskom roku,  sa 22. apríla 2022 začalo štvortýždňové odborné vzdelávanie pre ôsmich žiakov našej školy v rámci programu Erasmus+ výmena mládeže – individuálna mobilita. Miestom kurzu bola Békešská Čaba – Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium.

Cieľom projektu bolo zabezpečiť vybraným žiakom (odbory mechanik strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik) výnimočné odborné nadobúdanie skúseností. Prax im umožnila kanadská multinacionálna firma LINEMAR HUNGARY Zrt., ktorá je prítomná v automobilovom priemysle a vyrába stroje. Žiaci získali pracovnú prax na celý život, pritom sa mohli zúčastniť aj na rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré aktuálne  v tej oblasti prebiehali. Žiakov upútala interaktívna miestna historická výstava v Múzeu Mihálya Munkácsyho, ako aj prehliadka Hradu Gyula. Navštívili kaštieľ Wenckheim v lokalite Szabadkígyós v Národnom parku Körös-Maros, ktorý je jedným z najvýznamnejších v krajine. Pokochali sa pohľadom na Zlaté stádo koní v lokalite Ókígyós, ktoré založil Antal József Wenckheim. S veľkým nadšením si pozreli v Divadle Jókaiho v Békešskej Čabe muzikál s názvom Grék Zorba. Nakoľko už bolo leto za dverami, v krásnom počasí dostali naši žiaci po práci náladu na kúpanie. Ideálnym miestom na osvieženie boli Liečebné kúpelea kúpalisko Árpád, cez víkend aj Hradné kúpele Gyula.