Mix 2022. 09. 09.

Zahraničné odborné vzdelávanie žiakov Strednej odbornej školy technickej v Komárne prostredníctvom programu ERASMUS+

V predošlom školskom roku,  sa 22. apríla 2022 začalo štvortýždňové odborné vzdelávanie pre ôsmich žiakov našej školy v rámci programu Erasmus+ výmena mládeže – individuálna mobilita. Miestom kurzu bola Békešská Čaba – Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium.