Mix 2019. 11. 21.

Erasmus+ – dvojtýždňová stáž študentov SPŠ SE v Belgicku

V priebehu októbra v rámci projektu Erasmus+ štyria žiaci absolvovali odbornú prax v zahraničnom podniku MULTI v belgickom meste Temse. Žiaci zo IV. C, D a F triedy počas stáže absolvovali dvojtýždňový kurz konštruovania lodných konštrukcií v programoch CADMATIC, ACAD a SolidEdge.

Praktické úlohy a cvičenia pod dohľadom skúsených odborníkov obohatili a rozšírili odborné znalosti našich žiakov. Súčasťou projektu bola aj návšteva jednej z najväčších lodeníc na svete v Holandsku, ktorá je zameraná na výrobu jácht. Študenti počas stáže v Belgicku okrem vzdelávania nahliadli aj do tajov kultúry a histórie krajiny, navštívili mestá Brusel, Mechelen a Antverpy. Veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti budú môcť uplatniť  aj vo svojej budúcej práci a svoje poznatky odovzdajú aj svojim spolužiakom, ktorí sa projektu nezúčastnili.

Žiaci zároveň získali aj certifikát, uznávaný v Európskej únii: Europass Mobility.

Ing. Tivadar Kányai