Značka: Erasmus

Mix
Erasmus+ – dvojtýždňová stáž študentov SPŠ SE v Belgicku
Kultúra
Erasmus+ 2017 na SPŠ Komárno
Mesto
Návšteva v Turecku v rámci programu Erasmus+
Kultúra
Komárňanská výprava za vedomosťami
Kultúra
Študenti SPŠ na odbornej praxi v zahraničí