Kultúra 2015. 10. 07.

Študenti SPŠ na odbornej praxi v zahraničí

V čase od 14. septembra 2015 do 25. septembra 2015 sa desať vybraných študentov Strednej priemyselnej školy v Komárne v sprievode pedagogického dozoru tvoreného Ing. Tímeou Pásztor, Ing. Tivadarom Kányaim a Mgr. Arpádom Kadlicsekom zúčastnilo dvojtýždňovej praxe v rámci programu Erasmus + – KA 1 Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP v metropole Maďarska, v Budapešti. Cieľom programu financovaného EÚ bolo v záujme kvalitnej odbornej prípravy zabezpečiť žiakom podmienky práce v skutočnom pracovnom prostredí renomovaných firiem – evopro systems engineering Ltd. A C3D Engineering Consultand Ltd. – pôsobiacich na medzinárodnom trhu práce. Komunikačným jazykom programu bola maďarčina a angličtina.

Počas dvojtýždňovej praxe pracovali študenti pod dozorom mentora, ktorý sledoval ich napredovanie. Študenti odboru elektrotechnika mali možnosť oboznámiť sa s novými technickými prostriedkami PLC obvodov, montovali, programovali a diagnostikovali riadiace systémy na báze PLC techniky. Zaoberali sa tiež montážou, programovaním a uvedením zobrazovacej informačnej tabule autobusu do prevádzky. Študenti odboru technické a informatické služby v strojárstve sa zúčastnili intenzívneho kurzu zameraného na využitie 3D systému CREO, pričom nadobudnuté vedomosti a zručnosti využili pri modelovaní jednoduchých súčiastok a zostavných modelov, ako aj pri tvorbe technickej dokumentácie z 3D modelov.

Účastníci programu na záver absolvovali test a úspešní absolventi obdržali Certifikát o absolvovaní praxe v zahraničí, ktorý súčasne zvyšuje ich úspešnosť pri uchádzaní sa o zamestnanie na domácom či zahraničnom trhu práce.

Žiaci sa zároveň mali šancu odstať do víru veľkomesta európskeho formátu. Vo voľnom čase totiž navštívili kultúrne a historické pamiatky Budapešti, ako aj vzdelávací inštitút Csodák Palotája (Palác zázrakov) a zavítali aj na pôdu Elektrotechnickej fakulty Kálmána Kandóho univerzity Óbudai Egyetem.

-Mgr. Eva Kossárová-

12067396_997657270256805_977581159_n 12080725_997657263590139_745019415_n ERASMUS-logo-